NTD4081 Current Problems and Approaches in the ProfessionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD4081 Meslekte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Bu dersi amacı beslenme ve diyetetik mesleğinin var olan güncel sorunlarının anlaşılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi ile meslekte yeni oratya çıkacak yaklaşımların ve bu yaklaşımların bilimsel olarak uygunluğunu araştırma, değerlendirme ve sentez ile öğretmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Meslekte karşılaşabilecekleri sorunları öğrenir ve çözüm yolları planlar.
2) Meslekte kaşılaşabileceği sorunlara meslek örgütü ve etiği doğrultusunda yaklaşmayı öğrenir.
3) Meslekte yeni yaklaşımları öğrenir ve bu yaklaşımları bilimsel açıdan değerlendirir.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğini beslenme ve diyetetik mesleğinde güncel olarak var olabilecek sorunlar ve güncel yaklaşımlar oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtımı
2) Lisans eğitiminde, yüzyüze ve online, teorik ve uygulamalı alanlarda karşılaşılan sorunlar ve beklentiler
3) Diyetisyenlerin çalışma alanlarında ve idari/yöneticiler ile karşılaşabilecekleri sorunlar
4) Diyetisyenlerin hasta/hasta yakınları ve çalışma arkadaşları/meslektaşları ile karşılaşabilecekleri sorunlarile karşılaşabilecekleri sorunlar ve iletişim
5) Diyetisyenlerin tedarikçi/üretici/firma ile karşılaşacakları sorunlar
6) Sorunlara yönelik çözüm üretici grup çalışmaları
7) Ara Sınav
8) Beslenme ve Diyetetik alanındaki güncel yaklaşım ve uygulamalar
9) Beslenme ve Diyetetik alanındaki güncel yaklaşım ve uygulamalar
10) Güncel yaklaşım ve uygulamaların bilimsel kanıtlar ve vakalar ile tartışılması
11) Mesleki başarıda güncel yaklaşımların yeri ve mesleki etik ile değerlendirilmesi
12) Güncel teknoloji/uygulamaların değerlendirilmesi ve uygulama yöntemleri
13) Güncel yaklaşım ve uygulama grup çalışması
14) Dersin Genel Değerlendirmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır - Weekly distributed by the course lecturer
Diğer Kaynaklar: 1. American Dietetic Association/Commission on Dietetic Registration Code of Ethics for the Profession of Dietetics and Process for Consideration of Ethics Issues (2009). Journal of the American Dietetic Association. 109(8):1461-1467.

2. Academy of Nutrition and Dietetics: Revised 2017 Standart of Practice in Nutrition Care and Standarts of Professional Performance for Nutrition and Dietetics Technicians, Registered. (2018). Journal of the Academy of Nutrition & Dietetics, 118(2):317-326.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ödevler 1 12 12
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.