NTD4068 Cancer and NutritionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD4068 Kanser ve Beslenme Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. GÖKÇEN GARİPOĞLU
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HAKAN GÜVELİ
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı kanser türlerini ve bu kanserlerde nasıl beslenme planı yapılması gerektiğini öğrenmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) kanserin önlenmesinde ve kanserde tıbbi beslenme tedavisi konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar
2) bilimsel yayınlarla konuyu pekiştirmektedirler

Dersin İçeriği

Kanser nedir?, Kanser Tedavisinin Etkileri ve Beslenme ,Kanser, Beslenme, Genetik,Obezite ve Kanser,Üreme Organları Kanserlerinde Beslenme,Meme Kanseri ve Beslenme Kolon Kanseri ve Beslenme, İntestinal Mikroflora ve Kanser Kanser ve Probiyotikler Kanser ve Karbonhidratlar Kanser ve Süt, Kanser ve Besin Takviyeleri (antioksidanlar)

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Kanser nedir?
2) Kanser Tedavisinin Etkileri ve Beslenme
3) Kanser, Beslenme, Genetik
4) Obezite ve Kanser
5) Kolon Kanseri ve Beslenme
6) Üreme Organları Kanserlerinde Beslenme
7) Meme Kanseri ve Beslenme
8) ARA SINAV
9) Kanser ve Besin Takviyeleri (antioksidanlar)
10) İntestinal Mikroflora ve Kanser
11) Kanser ve Probiyotikler
12) Kanser ve Karbonhidratlar
13) Kanser ve Süt
14) Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır / Weekly distributed by the course lecturer.
Diğer Kaynaklar: 1)Baysal A.ve ark., Diyet El Kitabı, Yenilenmiş 6. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2011.
2)Milner J.A., Romagnolo D.F., Bioactive Compounds and Cancer, Humana Press, USA, 2010.
3)Awad A.B., Bradford P.G., Nutrition and Cancer Prevention, CRC Press, NW, 2006

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 154

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.