ACL3007 TranslationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL3007 Çeviri Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, Türkçe ve İngilizce'nin cümle yapılarını inceleyerek metinlerin Türkçe'den İnglizce'ye ve İngilizce'den Türkçe'ye nasıl çevrileceğini öğretmeyi amaçlar. Metinlerin bir bütün olarak ele alınıp incelenmesi gerektiğinin altı çizilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
1) Temel çeviri kuramlarını,
2) Dilin cümle yapısı, kelimeler, deyimler ve atasözleri gibi belli özelliklerini,
3) Yazılı ve sözlü dilin farklılıklarını,
öğrenecekler ve dili, kültürün bir parçası olarak daha iyi anlayacaklardır. Ayrıca çeviri süreci hakkında bilgi edinip farklı metinleri hedef dile çevirebileceklerdir.

Dersin İçeriği

Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmış farklı konular hakkındaki metinlerin çevirisi, çeviri kuramına giriş.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş
2) Basit cümlelerin çevirisi
3) Birleşik cümlelerin çevirisi
4) Karmaşık cümlelerin çevirisi
5) Çeşitli konular hakkında paragraflarını çevirisi
6) Çeşitli konular hakkında paragraflarını çevirisi
7) Çeşitli konular hakkında paragrafların çevirisi
8) Genel tekrar
9) Haber yazılarının çevirisi
10) Reklam metinlerinin çevirisi
11) Film eleştirisi çevirisi
12) Mektup çevirisi
13) Yasal belgelerin çevirisi
14) Bilimsel makalelerin çevirisi
15) Final sınavı
16) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Translation I Text Compilation
2. Longman - Metro Büyük İngilizce Türkçe - Türkçe Sözlük,Önder Renkliyıldırım
3. Longman Dictionary of Contemporary English
4. Roget’s Thesaurus
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Ödev 10 % 5
Projeler 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 15 15
Ödevler 10 1 10
Ara Sınavlar 1 5 5
Final 1 7 7
Toplam İş Yükü 79

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.