ACL1001 Introduction to English Lit. IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL1001 İngiliz Edebiyatına Giriş I Bahar
Güz
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrenciler başlangıcından 17. yüzyıla kadar olan dönemde İngiliz edebiyatının gelişimini inceleyeceklerdir. Dönem boyunca, edebi metinleri yakın ve eleştirel okuma becerilerini kazanacaklar, okudukları metinleri tarihsel bağlamları içinde analiz etmeyi öğrenceklerdir. Bunun yanında analitik edebi makaleleri okumayı, anlamayı, eleştirmeyi farklı şiir türlerini ve bu türlerin öğelerini tanımlama becerilerini kazanacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenciler;

* yazarların nasıl dili kullanarak anlam yarattıklarını v eokuyucularına keyif verdiklerini anlayabilecekler

* İngiliz edebiyatı metinlerini yazıldıkları sosyal-tarihsel bağlamı göz önünde bulundurarak inceleyebilecekler

*edebi metinlerde kullanılan edebi araçları bulup açıklayabilecekler

* edebi metinleri eleştirel bakış açısıyla analiz edebilecekler

Dersin İçeriği

Eski İngilizce Dönemi, Orta İngilizce Dönemi, 14., 15., 16. ve 17. yüzyıllarda yazılmış edebi metinler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş Yok
2) Beowulf Okuma
3) Beowulf Okuma
4) Sir Gawain and The Green Knight Okuma
5) Sir Gawain and the Green Knight Okuma
6) The General Prologue from Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer Okuma
7) Loving in Truth by Sir Philip Sydney Okuma
8) Genel Tekrar Okuma
9) Sonnets 18 and 130 by William Shakespeare Okuma
10) They Flee From Me by Thomas Wyatt Okuma
11) The Good Morrow by John Donne Okuma
12) To His Coy Mistress by Andrew Marvell Okuma
13) From Paradise Lost by John Milton (Book I) Okuma
14) From Paradise Lost by John Milton (Book I) Okuma
15) Yarıyılsonu Sınavı Okuma
16) Yarıyılsonu Sınavı Okuma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Norton Anthology of English Literature
Diğer Kaynaklar: none

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 3 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 2 30
Küçük Sınavlar 3 9 27
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 149

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4