NTD4005 Food Legislation and ControlBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD4005 Gıda Yasası ve Kontrolü Güz 2 0 2 4

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Dersin Amacı: Besinleri besin kontrol yöntemleri, mevcut mevzuat ve yasal düzenlemeler yönüyle değerlendirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Besin kontrolünün ve mevzuatının önemini değerlendirebilecektir.
1.1. Mevzuatta yer alan yasal düzenlemeleri yorumlar.
1.2. Besin kontrolü ile ilgili yönetmelikleri birbiriyle karşılaştırır.
1.3. Besinlerin üretimi ve tüketimiyle ilgili düzenlemeleri sorgular.
2.Besinlerle ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulamaları tartışabilecektir.
2.1. Besinlerle ilgili yeni düzenlemeleri belirler.
2.2. Mevcut yasal düzenlemeleri tartışır.
2.3. Uluslararası düzenlemeleri yorumlar.
3.Besin güvenliği yönünden mevzuatı değerlendirir.
3.1. Mikrobiyal etmenlerin mevzuattaki limitlerini belirler.
3.2. Kimyasal etmenlerin mevzuattaki limitlerini belirler.
3.3. Limitlerin önemini tartışır.

Dersin İçeriği

Besin Kontrolü ve Gıda Mevzuatına Giriş

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Besin Kontrolü ve Gıda Mevzuatına Giriş
1) Besin Kirliği ve Besin Kirliliğine Neden Olan Maddeler
2) Günümüzde Besin Kontrolünün Önemi
3) Hukuki Olarak Besin Kontrolü ve Mevzuat
4) Besinlerin üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun ve yönetmelikler
5) Yönetmeliklerin İncelenmesi
6) Türk Gıda Kodeksi
7) Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliği İncelenmesi
8) Ara Sınav
9) Mevzuatta Besin Üretim ve Satış yerleri
10) Besinlerin üretimi, işlenmesi ve depolama aşamalarındaki yasal düzenlemeler
11) Besin Kirliği ve Besin Kirliliğine Neden Olan Maddeler
12) Gıda Ambalajlama ve Etiketleme İlkeleri
13) Gıda Katkı Maddeleri
14) Gıda Katkı Maddeleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Türk Gıda Kodeksleri
Diğer Kaynaklar: Turkish Food Codex

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 5 65
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 93

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak. 2
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak. 4
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek. 4
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak. 4
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak. 4
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 3
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 3
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 3
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 3
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak. 4
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek. 4