NTD3110 Medical Nutrition Therapy in Pediatric Diseases IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD3110 Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II Bahar 2 2 3 4

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. BİLGE KOÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Çocukluk çağında görülen çeşitli akut ve kronik hastalıkları öğrenmek, çocuk hastalıklarında beslenmenin önemini kavramak, çocuk hastalıklarına ilişkin güncel diyet uygulamalarını öğrenmek ve araştırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenciler;
Bu hastalıklara sahip çocukların enerji ve besin ögesi gereksinimlerini belirler.
Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan güncel diyet tedavilerini uygulamalı olarak tartışır.
Bu hastalıkların diyet tedavisinde kullanılan özel ürünleri inceler ve araştırır.
Bu hastalıklara ilişkin klinikte gördükleri canlı vakaları ele alır, hastalıkları ve beslenme durumları açısından inceler.

Dersin İçeriği

Konjenital metabolik ve kalp hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, böbrek hastalıkları, nörolojik hastalıklar, onkolojik hastalıklar ve enfeksiyon hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi. Enteral ve parenteral beslenme tedavileri ve pediatrik formulalar. Pediatride besin ilaç etkileşimi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Konjenital metabolik hastalıklar; Protein Metabolizması: Fenilketonüri ve diğerleri YOK
2) Konjenital metabolik hastalıklar; Protein Metabolizması: Fenilketonüri ve diğerleri YOK
3) Konjenital metabolik hastalıklar: Karbohidrat Metabolizması: Galaktozemi ve diğerleri YOK
4) Konjenital metabolik hastalıklar; Lipid Metabolizması: Hiperlipoproteinemi ve diğerleri YOK
5) Konjenital kalp hastalıkları ve tıbbi beslenme tedavileri YOK
6) Infection diseases and nutrition therapy YOK
7) Böbrek hastalıkları ve tıbbi beslenme tedavisi YOK
8) Ara Sınav YOK
9) Nörolojik Hastalıklar ve Tıbbi Beslenme Tedavisi YOK
10) Gıda intoleransları / Alerjiler ve tıbbi beslenme tedavileri YOK
11) Onkolojik hastalıklar ve tıbbi beslenme tedavileri YOK
12) Çocuklarda enteral ve parenteral beslenme YOK
13) Pediatrik Formula ve nutrisyon solüsyonları YOK
14) Pediatride besin ve ilaç etkileşimi YOK

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır.
Diğer Kaynaklar: It will be distributed weekly.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ara Sınavlar 1 40 40
Final 1 60 60
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak. 2
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak. 4
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek. 3
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak. 4
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak. 2
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 4
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 5
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 4
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 4
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 4
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak. 4
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek. 5