BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için 2.00/4.00 GNO sahip olmaları ve minimum 240 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az D notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencinin programda tanımlanan mesleki uygulamalarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.