NTD3109 Mother and Child NutritionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD3109 Ana Çocuk Beslenmesi Güz 2 0 2 4

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. BİLGE KOÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı gebelik öncesi, gebelik süresi boyunca ve emzirme döneminde annenin, 0-1 yaş, okul öncesi, okul çağı ve adölesan dönemde çocuk beslenmesini ele alarak gerekli beslenme programlarını düzenleme becerisini kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1- Gebelik döneminde olan bir kadının gebelik ayına göre alması gereken enerji ve besin öğelerini hesaplar.
2- Emzikli bir annenin beslenme planını düzenler.
3- Prematüre bebekler için beslenme hikayesine göre (anne sütü alıp alamamasına göre) beslenme planı düzenler.
4- 0-1 yaş bebeğin beslenmesini düzenler.
5- Okul öncesi, okul dönemi çocuklar ve adölesanların büyüme ve gelişmelerini de dikkate alarak yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda beslenme planı yapar.

Dersin İçeriği

Gebelik ve emziklilik döneminde beslenme, prematüre bebek beslenmesi, 0-1 yaş bebek beslenmesi ve okul öncesi dönem, okul çağı çocuklar ile adölesanların beslenmeleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, temel kavramlar ve anne-çocuk sağlığına ilişkin istatistikler YOK
2) Gebelik öncesi dönemde beslenme YOK
3) Gebelik döneminde beslenme (gereksinimler, karşılaşılan problemler ve çözüm yolları) YOK
4) Diyabetik anne ve gestasyonel diyabetli anne için beslenme yaklaşımları YOK
5) Emziklilik döneminde beslenme ve anne sütü YOK
6) Anne sütü ve formula ile beslenme YOK
7) ARA SINAV YOK
8) Prematüre bebeklerde beslenme yaklaşımları YOK
9) 0-1 yaş bebek beslenmesi YOK
10) Okul öncesi dönemde beslenme YOK
11) Okul çağı çocuklarında beslenme YOK
12) Adölesan dönemde beslenme YOK
13) Anne ve çocuk beslenmesi ile ilgili görülen problemler YOK
14) Genel ders değerlendirmesi YOK

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Köksal G, Gökmen H. (2000). Çocuk hastalıklarında beslenme tedavisi. Hatiboğlu Yayınevi, Türkiye
Ders notları dersin sorumlusu tarafından haftalık olarak dağıtılacaktır.
Course notes will be distrubuted weekly by the instructor of the course.
Diğer Kaynaklar: "1. Kleinman RE. (2004). Pediatric Nutrition Handbook. American Academy of Pediatrics. USA (ISBN: 9781581101096)
2. Lawrance RA, Lawrance RM. (2010). Breastfeeding: A Guide for the Medical Professional. Elsevier Health Sciences, USA (ISBN: 9781437707885).
3. Thureen PJ, Hay WW. (2006). Neonatal Nutrition and Metabolism. Cambridge University Press, USA. (ISBN: 9781139453660)
4. Mahan K.L., Raymond J.L. (ed.) (2017). Krause’s Food & the Nutrition Care Process (14th Edition), Elsevier (ISBN: 9780323340755).
5. Brown J., Isaacs J., et. al. (2014). Nutrition throught life cycle (5th Edition). Stamford, CT: Cengage Learning (ISBN: 9781133600497).
6. Shaw V.(ed.) (2015). Clinical Paediatric Dietetics (4th Edition). Wiley Blackwell, Iowa, USA (ISBN: 978-0-470-65998-4).

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 7 70
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak. 2
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak. 2
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek. 3
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak. 3
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak. 4
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 4
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 5
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 5
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 4
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak. 5
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek. 5