NTD3107 Medical Nutrition Therapy in Pediatric Diseases IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD3107 Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I Güz 2 2 3 4

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. BİLGE KOÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Çocukluk çağında görülen çeşitli akut ve kronik hastalıkları öğrenmek, çocuk hastalıklarında beslenmenin önemini kavramak, çocuk hastalıklarına ilişkin güncel diyet uygulamalarını öğrenmek ve araştırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
"Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenciler;"
Bebek ve çocukluk çağında görülen akut ve kronik hastalıkları tanımlar
Bu hastalıklara sahip çocukların enerji ve besin ögesi gereksinimlerini belirler
Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan güncel diyet tedavilerini uygulamalı olarak tartışır
Bu hastalıkların diyet tedavisinde kullanılan özel ürünleri inceler ve araştırır
Bu hastalıklara ilişkin klinikte gördükleri canlı vakaları ele alır, hastalıkları ve beslenme durumları açısından inceler

Dersin İçeriği

Klinikte vaka izlemi,prematüre bebek beslenmesi, beslenme yetersizlikleri, akut gastroenteritler, malnütrsiyon, malabsorpsiyonlar, diabet, gestastyonel diyabet, çocukluk çağı obezitesi, metabolik sendrom, yeme davranışı bozuklukları ve beslenme tedavileridir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Çocukluk dönemi beslenmesinin önemi, Klinikte vaka takibi YOK
2) Premature Bebeklerde Tıbbi Beslenme Tedavisi YOK
3) Çocuklarda Beslenme Yetersizliği ve Beslenme Tedavileri; Demir, D vit., Bakır ve İyot yetersizlikleri YOK
4) Gastroenteritler ve Tıbbi Beslenme Tedavileri YOK
5) Protein Enerji Malnutrisyon ve Tıbbi Beslenme Tedavisi YOK
6) Karbonhidrat malabsorpsiyonları ve tıbbi beslenme tedavileri; Laktoz intoleransları ve diğerleri YOK
7) Protein malabsorpsiyonları ve tıbbi beslenme tedavileri; Çölyak, İnek sütü proteini enteropatileri YOK
8) ARA SINAV YOK
9) Lipit malabsorpsiyon ve mediakal beslenme tedavisi; Kistik Fibrozis ve diğerleri YOK
10) Diyabet ve Gebelikte Beslenme Tedavisi YOK
11) Tip 1 Diyabet ve tıbbi beslenme tedavisi YOK
12) Tip 1 Diyabet ve tıbbi beslenme tedavisi YOK
13) Çocukluk Obezitesi, Metabolik sendrom ve tıbbi beslenme tedavileri YOK
14) Yeme Davranış Bozuklukları ve Beslenme Tedavisi YOK

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır.
Diğer Kaynaklar: It will be distributed weekly.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ara Sınavlar 1 40 40
Final 1 60 60
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak. 2
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak. 2
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek. 3
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak. 3
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak. 4
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 3
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 3
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 4
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 4
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak. 5
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek. 4