CEN2006 Strength of MaterialsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CEN2006 Cisimlerin Mukavemeti Bahar 3 0 3 6

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi MESUT NEGİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi MESUT NEGİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: "1. Mühendislik mekaniğinin temel ilkelerine ve malzemelerin dayanımına giriş 2. Yapı elemanlarının gerilme ve tasarımlarının belirlenmesi. 3. Yapılarda değişik kuvvet sistemlerinin etkisi altındaki iç kuvvetlerin ve gerilmelerin hesaplanması
4. Yapıların gerginliklerini dikkate alarak tasarım"

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Gerilme ve şekil değiştirme kavramları
- Malzemelerin Mekanik Özellikleri
- Farklı yükleme tipleri (eksenel, kayma, eğilme, ... ve birleşik yüklemeler) altındaki gerilmeleri ve deformasyonlar
- Gerilme Dönüşümü
- Kirişlerin deformasyonu
- Statik olarak belirsiz yapılar

Dersin İçeriği

Ders şu konuları kapsamaktadır: gerilme ve şekil değiştirme kavramları, malzemelerin mekanik özellikleri; eksenel yükleme; statik olarak belirsiz eksenel yüklü elemanlar; dönme; kirişlerin saf ve simetrik olmayan eğilmesi; enine kesme; kombine yükleme, gerilme ve şekil değiştirme dönüşümleri, kirişlerin eğilmesi; statik olarak belirsiz kirişler ve kolonların burkulması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Gerilme
3) Şekil değiştirme
4) Malzemelerin Mekanik Özellikleri
5) Eksenel kuvvet
6) Burulma
7) Eğilme
8) Eğilme (devam)
9) Enine kesme gerilmesi
10) Kombine Yükleme
11) Gerilme Dönüşümü
12) Şekil değiştirme Dönüşümü
13) Kirişlerin defleksiyonu
14) Sütunların Burkulması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Hibbeler, R.C., "Mechanics of Materials”, Prentice Hall, 9th edition
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ödev 4 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ödevler 4 1 4
Küçük Sınavlar 2 1 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi. 5
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 2
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 2
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 2
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 1
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 1
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 2
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1