BME4005 Laser-Tissue InteractionsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME4005 Lazer-Doku Etkileşimler Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi BURCU TUNÇ ÇAMLIBEL
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, laserlerin tedavi amacıyla tıpta kullanılmalarının altında yatan temel fiziksel prensiplerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasının sağlanmasıdır. Laser-doku etkileşim mekanizmaları incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ders tamamlandığında başarılı öğrenciler, laser ışıması ile biyolojik dokular arasındaki etkileşimleri açıklayan mekanizmaları, laserlerin tıp alanında spektroskopik ve tanısal yönde optik uygulamalarını, halihazırda tıp alanında önemli olan bazı laser uygulama ve optik tekniklerini anlayabilecek duruma geleceklerdir.

Dersin İçeriği

Dalga hareketi, elektromanyetik teori, elektromanyetik spektrum (tayf), ışığın yayılması, dokuların optik özelliklerinin ölçümü, optik, mikroskopi, laserler, laser-doku etkileşim mekanizmaları, cerrahide laserler, doku kaynağı, laser cımbızı, görüntülemede laserler, tanısal uygulamalar, elektrocerrahi-laser cerrahisi karşılaştırması, laser güvenliği.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, dalga hareketi; düz, küresel ve silindirik dalgalar, elektromanyetik teori, elektromanyetik dalgalar, ışınım enerjisi ve momentumu. Dipol emisyonu, atom ve moleküllerde emisyon ve soğurma, kara cisim ışıması, elektromanyetik spektrum.
2) Işığın yayılması: yansıma, kırılma, saçılma, girişim ve kırınım. Dokuların optik özelliklerinin ölçülmesi, geometrik optik, fiberoptik. Mikroskopi ve çözünürlülük limitleri, kontrast mekanizmaları.
3) Göz ve görme, renk algısı. Kendiliğinden ve uyarılmayla emisyon, laserin temel prensibi, kavite modları, laser ortamı, pompalama mekanizmaları, sürekli ve darbeli yöntemler.
4) Laser-doku etkileşim mekanizmaları I: Fotokimyasal. Fotodinamik terapi, fotouyarılma, morötesi ışığın sitotoksisitesi
5) Laser-doku etkileşim mekanizmaları II: Fototermal. Isı üretimi, ısı iletimi ve dağıtımı. Isıl hasar. Laser-termoterapi.
6) Laser-doku etkileşim mekanizmaları III: Fotomekanik. Patlamayla buharlaşma, şok ve akustik dalgalar, kavitasyon, jet oluşumu.
7) Laser-doku etkileşim mekanizmaları IV: Dielektrik çökme, plazma yoluyla ablasyon.
8) Oftalmolojide laserler.
9) Dermatolojide laserler.
10) Genel cerrahi, kardiyovasküler cerrahi, jinekoloji ve doku kaynağında laserler. Düşük güçlü laserler. Mikromanipülasyon ve hücre cerrahisi.
11) Görüntülemede laserler.
12) Tanısal uygulamalar.
13) Elektrocerrahi: Etkileşim mekanizmaları ve doku hasarı. Laser cerrahi karşısında avantajları ve dezavantajları
14) Laser güvenliği, laser sınıflandırması.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: M. H. Niemz, Laser tissue interactions, Springer Verlag. ISBN 354-060-3638
Diğer Kaynaklar: Lasers in Medical Science (SpringerLINK 1998-), Lasers in Surgery and Medicine (WILEY 1997-)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ara Sınavlar 2 2 4
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 160

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.