STT5093 Müzikal Akustik IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
STT5093 Müzikal Akustik II Bahar 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAHYA BURAK TAMER
Opsiyonel Program Bileşenleri: -
Dersin Amacı: Bu ders öğrenciyi ses çalışılan hacimleri tasarlama konusunda hazırlayıp, yalıtım ve akustik kontrol konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Profesyonel bir ses kayıt stüdyosu tasarlanırken dikkat edilmesi gereken başlıkları açıklar.
II. Sesin oluşumu ve yayılımı ile ilgili bilgileri Akustik 1 dersi ile ilişkili olarak tekrar eder.
III. Ses yalıtımı ile ilgili çözümleri ve kullanılan malzemeleri inceler.
IV. Oda akustiği kriterleri üzerinde durur, yalıtım sonucunda hacimdeki sesin nasıl kontrol edileceğini açıklar.
V. Soğurucu panellerin tasarımı, akordu ve yapımını inceler.
VI. Difüzör panellerin tasarımını inceler.
VII. Konu ile ilgili farklı yazılımları kullanabilmeye teşvik edecek bilgi birikimini hedefler.

Dersin İçeriği

1. hafta: Akustik tasarım için öncelikler
2. hafta: Sesle ilgili genel bilgilerin yalıtım bahsi üzerinden tekrarı
3. hafta: Yüzen oda oluşturma şekilleri, kullanılan malzemeler ve yapı detayları
4. hafta: Yalıtımın soğurucu ve yansıtıcı malzemelerle sağlanma biçimleri ve farklı uygulamaların karşılaştırılması
5. hafta: Oda modları , altın oranlar, yalıtımı tamamlanmış hacmin akustik sorunları
6. hafta: Sesin basınç ve hız bileşenleri, soğrucu panel tasarımına ve akorduna etkileri
7. hafta: Soğurucu panel tasarımı ve akordu
( gözenekli , Helmholtz, panel, membran )
8. hafta: Arasınav ve tekrar.
9. hafta: Difüzör panel tasarımı ve hesaplamaları
10. hafta: Oda karakterleri ve ses üzerindeki etkileri
11. hafta: Havalandırma, iklimlendirme, topraklama, aydınlatma, dekorasyon vb gerekli uygulamaların incelemesi
12. hafta: Akustik yazılımların test amaçlı incelenmesi
13. hafta: Akustik yazılımların öngörü amaçlı incelenmesi
14. hafta: Ara sınav ve genel tekrar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. hafta: Akustik tasarım için öncelikler
2) 2. hafta: Sesle ilgili genel bilgilerin yalıtım bahsi üzerinden tekrarı
3) 3. hafta: Yüzen oda oluşturma şekilleri, kullanılan malzemeler ve yapı detayları
4) 4. hafta: Yalıtımın soğurucu ve yansıtıcı malzemelerle sağlanma biçimleri ve farklı uygulamaların karşılaştırılması
5) 5. hafta: Oda modları , altın oranlar, yalıtımı tamamlanmış hacmin akustik sorunları
6) 6. hafta: Sesin basınç ve hız bileşenleri, soğrucu panel tasarımına ve akorduna etkileri
7) 7. hafta: Soğurucu panel tasarımı ve akordu ( gözenekli , Helmholtz, panel, membran )
8) 8. hafta: Arasınav ve tekrar.
9) 9. hafta: Difüzör panel tasarımı ve hesaplamaları
10) 10. hafta: Oda karakterleri ve ses üzerindeki etkileri
11) 11. hafta: Havalandırma, iklimlendirme, topraklama, aydınlatma, dekorasyon vb gerekli uygulamaların incelemesi
12) 12. hafta: Akustik yazılımların test amaçlı incelenmesi
13) 13. hafta: Akustik yazılımların öngörü amaçlı incelenmesi
14) 14. hafta: Ara sınav ve genel tekrar.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Recording Studio Design, Philip Newell, Publisher: Focal Press; 1st edition (2003)
ISBN-10: 0240519175
Diğer Kaynaklar: -

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ses Teknolojisi problemlerini belirlemek, ifade etmek ve çözmek için müzik üretimi ve mühendislik konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olmak.
2) Uygun analiz ve modelleme teknikleri seçip uygulayarak problemleri tanımlamak, ifade etmek ve çözmek.
3) Gerçekçi kısıtlar (tasarımın doğasına özgü olarak ekonomik, çevresel, sosyal, sanatsal, sağlık ve emniyet gibi konular olabilir) altında tanımlanmış ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen ya da sürecin var olan tasarımını gerçekleştirmek ya da baştan tasarlamak için gerekli yetiye sahip olmak.
4) Ses teknolojisi alanında yenilikçi ve güncel teknikler, beceriler, bilgi teknolojileri ve modern araçlarını seçmek, uyarlamak ve kullanmak.
5) Deney tasarlamak ve yapmanın yanı sıra gerekli veriyi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, ve bu bilgiyi tasarımı geliştirmek için kullanmak.
6) Bireysel olduğu kadar farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde diğerleriyle işbirliği yaparak çalışabilmek.
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark etmek ve öğrenmeye devam etmenin yanı sıra teknolojik çevredeki değişimlere uyum sağlayabilmek.
8) Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olamaya ek olarak işçilerin sağlığının, çevre ve iş emniyetinin bilincinde olmak.
9) Proje, risk, idare gibi iş hayatı uygulamalarının yanı sıra girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir gelişim hakkında bilgi sahibi olmak.