GEP0307 Marine Culture and Amateur SeamanshipBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0307 Deniz Kültürü ve Amatör Denizcilik Güz 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. DORA SUNGUNAY
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: 1-Türkiye’de deniz ve denizcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,
2-Daha fazla sayıda gencin deniz ve denizcilikle ilgilenmesini sağlamak üzere yaygın bir tanınmışlık oluşturarak, farkındalık ve bilinç seviyesini yükseltmek,
3- Amatör Denizci Ehliyeti temel konuları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak,
4-Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Eğitimi konularında bilgi sahibi olunmasını sağlamak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Türkiye’de deniz ve denizcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacak,
2-Kendi meslek alanında Türkiye’nin deniz konularına katkıda bulunacak bilgi seviyesinde olacak,
3-Deniz ve denizcilikle ilgili farkındalık ve bilinç seviyesi artacak,
4-Amatör Denizci Ehliyeti alabilecek bilgi seviyesine ulaşacak,
5-Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Eğitimi konularında bilgi sahibi olacak,
6-Türkiye’de deniz ve denizcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacak temel bilgilere sahip olacak,
7-Daha fazla sayıda gencin deniz ve denizcilikle ilgilenmesini sağlamak üzere yaygın bir tanınmışlık oluşturarak, farkındalık ve bilinç seviyesi yükselecek.

Dersin İçeriği

Öğrenciler aşağıdaki hususlar üzerinden değerlendirilecektir:
1. Katılım (%10) Derslere katılmak ve takım çalışmalarında yer almak zorunludur. Öğrencinin derse katılımı, bu dersin öğretim ortamı için kritik bir husustur ve çok önemlidir. Etkili derse katılım, dersin not değerlendirmesine olumlu ya da olumsuz etki eder. Genel olarak derse katılım, sınıfta bulunmayı, ders tartışmalarında söz almayı, durum çalışmalarında yer almayı ve verilen ders materyallerinin okunmasını içerir.
2. Ara Sınav (40%). Ara Sınav tarihine kadar derslerde işlenmiş konular ve verilen okuma materyalleri kapsamında Çoktan Seçmeli Test formatında sınav yapılacaktır.
3. Final Sınavı (50%). Ders döneminin sonunda yapılacak sınavda, derste işlenen konular ve verilen okuma materyallerine dayalı Çoktan Seçmeli Test formatında sınav yapılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Okyanuslar ve denizlerin tanımı,sınıflandırılmaları Gemi tipleri,sınıflandırılmaları, özellikleri Dünyada ve Türkiye’de denizciliğin tarihi Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
2) Kabotaj hakkı Türk Denizcilik Sektörü Türk Boğazları, tarihi ve önemi Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
3) Deniz Kirliliği , önlenmesi,tedbirler Denizci ülke nasıl olunur? Denizci kimdir? Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
4) Temel Amatör Denizcilik Bilgileri – 1 Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
5) Temel Amatör Denizcilik Bilgileri - 2 Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
6) Tekne Manevrası - 1 Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
7) Tekne Manevrası - 2 Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
8) Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
9) Harita bilgileri ve Seyir Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
10) Denizde kısa mesafe telsiz (VHF)haberleşmesi -1 Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
11) Denizde kısa mesafe telsiz (VHF)haberleşmesi -2 Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
12) Denizde Acil Durumlar ve Denizde Emniyet Meteoroloji Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
13) Motor ve Elektrik Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
14) Uluslararası ve Ulusal Mevzuat Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Amatör Denizci El Kitabı - Hz: Sezar Atmaca
Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü
Gemi Seyri – Nusret Belirdi
Gemiler için Tıbbi Rehber
Denizciler için sağlık rehberi
IMO LSA Code
SOLAS
MARPOL
Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler, Lionel Casson
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Denizciler, Serdar Başaran, Levent Düzcü
Öğretim Üyesinin Hazırladığı Bilgi Notları
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.