COP4317 Rhino Runner - Digital Marketing and Social Media ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4317 Rhino Runner - Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SİNEM İNCE
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SELCAN YEŞİLYURT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste dijital ortamlarda halkla ilişkiler faaliyetlerinden pazarlama stratejilerine kadar uzanan farklı iletişim teknikleri incelenecektir. Dersin amacı sosyal medya araçlarının pazarlama iletişimi stratejilerine entegrasyonun öğrenilmesi ve iletişim faaliyetlerinden maksimum verimin alınması için varolması gereken konseptlerin ve bileşenlerin anlaşılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Sosyal medyada pazarlama iletişimi stratejisi oluşturabilir.
2) Facebook ve Twitter'da iletişim tekniklerini ve reklamların kullanımını öğrenir.
3) Sosyal medya araçlarında iletişim ve halkla ilişkiler kampanyası kurgulayabilme becerisi kazanır.
4) Sosyal medya araçlarına içerik ve metin üretebilir.
5) Sosyal medya araçlarına özel görsel üretme kurallarını öğrenir.
6) Google Adwords kullanımını öğrenir.
7) Sosyal medya araçları için raporlama tekniklerini karşılaştırabilir.
8) Pazarlama iletişimi amaçlı web sitesi hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken unsurları ve ilkeleri öğrenir.

Dersin İçeriği

Bu derste dijital pazarlama ileitşimi, dijital reklamlar ve türleri, sosyal medya araçları ve iletişim stratejileri, sosyal medyada pazarlama stratejileri, sosyal medyada içerik yönetimi, viral pazarlama, dijital halkla ilişkiler gibi konu başlıkları üzerinden ilerlenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin amacı, beklentileri ve sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler. Dijital iletişim ve global dünyada insanların yaşantı ve davranışlarında değiştirdikleri.
2) Dijital Pazarlama İletişimine Giriş - Dijitalleşme iletişim stratejilerinde neleri değiştirdi? Dijital Pazarlama Kanalları nelerdir?
3) Display Reklam, Arama motoru Pazarlaması, Mobil Pazarlama, Reklam Hedefleme Türleri
4) Sosyal Medyada Pazarlama İletişimi Stratejileri. Türkiye ve dünyada sosyal medya kullanımı ve gelişimi. Sosyal medya trendlerinin takibi nasıl yapılır? Uygulamalı anlatım.
5) Sosyal medyada pazarlama iletişimi stratejisi oluşturmanın kuralları. Gerçek kampanya uygulamaları üzerinden vaka çalışmaları.
6) Facebook, Twitter, Instagram ve diğer Sosyal Medya kanallarında Reklam Modelleri.
7) Sosyal medyada kampanya kurgulanması ve içerik yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler. Online içerik üretme çalışması.
8) Vize konularının tekrarı ve vize sınavı için yönlendirmeler.
9) Viral Pazarlama, Buzz Feed nedir? İçerik nasıl hazırlanır, nasıl dağıtılır, kanalları nelerdir?
10) Sosyal medyada yeni trendler: Real Time Marketing, Inbound Marketing, Guerilla Marketing
11) Dijital Halkla İlişkiler nedir? Geleneksel halkla ilişkiler ile farkları nelerdir? Geleneksel halkla ilişkiler kampanyası ve dijital kampanya fikrinin uygulamalı karşılaştırması.
12) Web Sitesi, Micro Site, Landing Page, Blog, Facebook Tab nedir? Her birinin kullanım alanları nasıl farklılaşır?
13) Kurumsal iletişimde sosyal medya ve dijital stratejilerin kullanımının önemi, kurum içi ve kurum dışı farklı uygulamalar.
14) Dersin konularının bir tekrarı, yarıyıl sonu sınavı için uyarı ve yönlendirmeler.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dijital Halkla İlişkiler Kavram ve Araçları - Aybike Pelenk Özel & Nuray Yılmaz Sert / Taşlar Yerinden Oynarken Dijital Pazarlamanın Kuralları - Fatoş Karahasan / Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları - Ann Handley & C.C.Chapman
Diğer Kaynaklar: The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly - David Meerman Scott

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 100
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 37
Proje 13 39
Final 1 4
Toplam İş Yükü 122

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.