VCD4128 Game StudioBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
VCD4128 Oyun Atölyesi Güz 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İPEK TORUN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi GÜVEN ÇATAK
Opsiyonel Program Bileşenleri: VCD4113 Interactive Arts & Design
Dersin Amacı: Main objective of the course is to introduce video games by focusing on their current status in new media and entertainment market; analyzing them with a sociocultural and multidiscipliner perspective; and experiencing the design process for various purposes like education, advertising, social media, etc. Discussion topics start with cultural and economic effects of games on society and follow the new trends like gamification, machinima, games for change, etc. As a midterm paper, students propose research topics relating games with non-game issues and environments. Working on game design process through the adventure genre is the other focus of the course. Adventure game mechanics and dynamics are defined to lead students for developing their own game concepts and design documents which serves as the final project.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Define the game culture and its current status in new media.
2. Recognize the video game history as an alternative guide for the digital evolution.
3. Recognize the relations of games with other disciplines.
4. Define the effects of games on society.
5. Recognize how games are used today in different areas.
6. Study the game design process through the adventure genre.
7. Identify game mechanics and dynamics through puzzle systems and visual interfaces.
8. Develop a game concept and its design document.
9. Recognize video games as a media for visual communication campaigns.

Dersin İçeriği

Course Outline

The course is structured in two parts:

• First part focuses on how games influence everyday life and interact with other disciplines. Besides current trends like gamification and games for change, theoretical background of games is also dicussed. Regarding those topics, students propose a subject and prepare a research paper about it.
• Second part will concentrate on game development and design process through the adventure genre. Analyzing the game dynamics and mechanics of adventure games will form a basis for the students to develop their own game concepts and prepare design documents as a final project.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. introduction to course: review of the syllabus
2) 2. screening & discussion: push the button! Part1 history of games / social effects
3) 3. screening & discussion: push the button! Part2 history of games / current trends announcement of midterm paper
4) 4. discussing gamification / games for change
5) 5. discussing game art / machinima / art games
6) 6. discussing game genres introduction to game design focusing on adventure games
7) 7. presentation of midterms /discussion session
8) 8. screening 'existenz' reviewing adventure genre dynamics announcement of final project
9) 9. screening ‘making of another world’ focusing on adventure game interfaces discussing puzzle types & mechanics
10) 10. guest lecturer
11) 11. screening 'making of metal gear solid II' brainstorming on final project concepts
12) 12. workshop for the final project - first drafts synopsis / characters / game world / levels
13) 13. workshop for the final project - in progress gameplay / puzzles / audiovisual style
14) 14. workshop for the final project - final drafts designing the concept document

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: - Game Work: Language, Power & Computer Game Culture
- The Computer Game Design Course: Principles, Practices & Techniques for the Aspiring Game Designer
- Rules of Play: Game Design Fundamentals
- Level Up! The Guide to Great Video Game Design
- Gaming: Essays on Algorithmic Culture
- The Art of Game Design: A Book of Lenses
- Gamescenes: Art in the Age of Videogames
- Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps
- Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World
Diğer Kaynaklar: - Game Work: Language, Power & Computer Game Culture
- The Computer Game Design Course: Principles, Practices & Techniques for the Aspiring Game Designer
- Rules of Play: Game Design Fundamentals
- Level Up! The Guide to Great Video Game Design
- Gaming: Essays on Algorithmic Culture
- The Art of Game Design: A Book of Lenses
- Gamescenes: Art in the Age of Videogames
- Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps
- Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 20
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Proje 13 63
Final 3 21
Toplam İş Yükü 126

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.