BES4074 Beslenme ve GenetikBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BES4074 Beslenme ve Genetik Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bulunmamaktadır.
Dersin Amacı: Dersin kapsamında, bireyin kalıtsal yapısının beslenme alışkanlıklarının belirlenmesindeki etkisinin açıklanması, genetik olarak yatkınlık taşıdığı hastalıklardan olabildiğince uzak kalması ve yüksek yaşam kalitesinin sağlanması için beslenmenin önemini ve etkisini değerlendirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Genetik faktörlerin beslenme ile ilişkisini yorumlayabilecektir.
2. Hastalıklarla ilişkili genlerin ekspresyonunu artırmada besin ögeleri tüketim önerileri geliştirebilecektir.
3. Beslenmede genetik çeşitlilik-etnik farklılıkları karşılaştırabilecektir.

Dersin İçeriği

Bu ders; Genetik varyasyon: Beslenme uygulamaları,Genler ve besin ögeleri veya besin bileşenleri arasındaki ilişki,Besin ögeleri ve gen ekspresyonu,Nutrigenomik,Gıda bileşenlerinin etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesinde nutrigenomikler,Vitamin metabolizması, genetik ve çevre I,Vitamin metabolizması, genetik ve çevre II,Genler, diyet ve plazma lipidleri,Genetik varyasyon ve beslenme gereksinimleri,Gen: Çevresel etkileşimler ve koronar kalp hastalığı,Tip 1 Diyabette gen-besin ögesi etkileşimi,Kanser nutrigenomikleri,Makale tartışması,Makale tartışması; konularını içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genetik varyasyon: Beslenme uygulamaları
2) Genler ve besin ögeleri veya besin bileşenleri arasındaki ilişki
3) Besin ögeleri ve gen ekspresyonu
4) Gıda bileşenlerinin etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesinde nutrigenomikler
5) Genetik varyasyon ve beslenme gereksinimleri
6) Vitamin metabolizması, genetik ve çevre
7) Genler, diyet ve plazma lipidleri
8) ARA SINAV
9) Nutigenomik
10) Gen: Çevresel etkileşimler ve koronar kalp hastalığı
11) Tip 1 Diyabette gen-besin ögesi etkileşimi
12) Kanser nutrigenomikleri
13) Obesite genetiği
14) Epigenetik

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır / Weekly distributed by the course lecturer
Diğer Kaynaklar: 1- Ordovas JM. Nutrigenetics And Nutrigenomics, World Review of Nutrition and Dietetics,Vol.93,Karger, 2004.
2- Bouchard C., Ordovas JM. Progress in Molecular Biology and Translational Science Recent Advances in Nutrigenetics and Nutrigenomics, Elsevier, USA, 2012 3- Mahan L.K., Escott-Stump S., Krause's Food, Nutrition and Diet Therapy, 10th Edition, W. B. Saunders Company, USA, 2000

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 1 20 20
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.