COP4453 Proline – Safe and Smart CitiesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4453 Proline Güvenli ve Akıllı Şehirler Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK AYTEKİN
Doç. Dr. ALKAN SOYSAL
Dersin Amacı: Bu derste, Smart City Centre Operasyonu kapsamlı bir yaklaşımla "Akıllı Platformlar" ve "Internet of Money" kavramı, ekonomik, siyasi, insani, sosyal ve bilimsel alanlardaki etkileri tartışılacaktır. Bu ders aynı zamanda "Güvenli ve Akıllı Kent" çözümlerinin, Türkiye gibi ülkelerde akıllı şehir uygulamalarından en iyi nasıl yararlanabileceğini, sürdürülebilir ve güvenli kalkınma gerçekleştirmek için kentsel toplulukların nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor. Ayrıca bu ders çeşitli kavramlar yoluyla desteklenecektir. Bu dersin sonunda öğrenciler mühendislik alanları için tasarlanmış bir dersten yararlanmış olacaklar. Elbette "Güvenli ve Akıllı Kent" kavramları, çözümler ve en iyi uygulamalar özellikle bu konulara ilgi duyan öğrenciler için önemli olacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) 'Güvenli ve Akıllı Kentler'le ilgili teknolojileri kapsayan bu yeni ve disiplinlerarası ders, Türkiye'de akademik dünyada sunulan ilk derslerden biri olacak.
2) 'Güvenli ve Akıllı Şehir' kavramlarına yeterli uzmanlığa sahip profesyonellerin eksikliğini gidermek aynı zamanda, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından verilen eğitimin yanı sıra beceri setleri güçlendirmek ve genişletmek olacaktır.
3) MENA ve Asya bölge ülkelerinde uygulanmakta olan 'Güvenli ve Akıllı Kent' çözüm ve projeleri, Proline'ın derin uzmanlık ve deneyimiyle kritik başarı faktörlerine dayalı olarak öğrenciler bu dersten yararlanacaktır.

Dersin İçeriği

"Güvenli ve Akıllı Kentler', ilgili teknolojileri kapsayan bu yeni ve disiplinlerarası ders, Türkiye'de akademik dünyada sunulan ilk derslerden biri olacak. 'Güvenli ve Akıllı Şehir' kavramlarına yeterli uzmanlığa sahip profesyonellerin eksikliğini gidermek aynı zamanda, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından verilen eğitimin yanı sıra beceri setleri güçlendirmek ve genişletmek olacaktır.
Böyle MENA ve Asya bölge ülkelerinde uygulanmakta olan 'Güvenli ve Akıllı Kent' çözüm ve projeleri, Proline derin uzmanlık ve deneyimiyle kritik başarı faktörlerine dayalı olarak öğrenciler bu dersten yararlanacaktır.
Medeniyet evrimi tarafından tetiklenen küresel kentleşme, sadece "Güvenli Smart City" teknolojileri ile çözülebilir. 21. yüzyılın, merkezi bir sorunudur. Proline "Güvenli ve Akıllı Kent" modeli, dört sürücülere dayalı, yani "Veri", Altyapı "," Sensörler "ve" Enerji "", kavramları bu derste yer alacaktır. ""Akıllı Platformları"" olarak ilgili kavramlar, çeşitli mevcut çözümler ve teknolojiler ile ilgili olarak "Smart City Operasyonu Merkezi" ve "Internet Para" da yer alacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Güvenli ve Akıllı Kentler Evrimi Bu derste 'Güvenli ve Akıllı Şehir' kavramının nasıl evrildiğini araştırır ve birincil anahtar olan teknoloji unsuların, yani 'Veri', 'Altyapı', 'Sensörler ve 'Enerji'ye dayanarak fikir verir.
2) İlk Akıllı City Pillar: Veri Bu derste, bilgisayarın yanı sıra onlarla çalışan uygulamalara karşılık 'Moore Yasası' ile ilgili olarak birincil anahtar teknoloji ayağını akıllı şehirlerin ilk ve en önemli itici gücü 'Veri' olarak sıralanıyor. Aynı zamanda, bu kapsamda çeşitli kullanım durumları verilmesi planlanmaktadır.
3) İkinci Smart City Pillar: Altyapı Bu derste birkaç kullanım durumları ile birlikte 'Metcalfe Kanunu' ile ilgili olarak birincil anahtar teknoloji ayağını 'Altyapı' özetliyor.
4) Üçüncü Smart City Pillar: Sensör Birkaç vaka çalışması ile birlikte bu ders, üçüncü anahtar teknoloji ayağı 'Sensor' sayısız uygulamaları ile sensörleri akıllı ve zeki çözümlerin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamak gibi birçok kullanım durumları ile birlikte açıklıyor.
5) Dördüncü Smart City Pillar: Enerji Bu seminer "Güvenli ve Akıllı Şehir 'teknolojilere dayalı medeniyetimizin kapsamında enerji eğilimlerine fikir yanı sıra enerji verimliliği sağlar.
6) Akıllı Platform Giriş Bu ders 'Akıllı Platformlar' sürdürülebilir ve güvenli kalkınmayı gerçekleştirmek için kentsel topluluklar nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor.
7) Smart City Operasyon Merkezi & Para Internet 'Akıllı Belediye Operasyonu Merkezi' gibi kavramların 'Para ve internet' olarak görmemizi sağlar. Onlar da, siyasi, insani, sosyal ve bilimsel alanlarda içine uzanır.
8) Smart City Dikey Vaka Çalışması: Smart Security Bu ders 'Güvenli Şehir' teknolojileri ve çözümleri için fikir verir. Ayrıca, çeşitli vaka çalışmaları da kapsamında sağlanacaktır.
9) Smart City Dikey Vaka Çalışması: Smart Grid ve İnşaat Bu ders, gelecekte uzun bir süre için çevresel açıdan sürdürülebilir yaşam kalıplarını teşvik, sıfır enerji binalar kavramını gerçekleştirmek için akıllı ağ aracılığıyla konfor, güvenlik ve enerji verimliliği entegre modeli
10) Şehirler 3.0'da Girişimcilik Son yıllarda, işletmelerin başarısı kilit rolü açısından yenilik iş dünyasında artan bir tanımdır. Bu ders potansiyellerini değerlendirmek ve başarı için onların engellerini tanımak için nasıl, yenilikçi iş fikirleri bulmak gerektiği özellikle vurgulanır ve girişimci yöntemleri tanıtır.
11) Şehirlerde 3.0 Proje Yönetimi Bu ders sayesinde büyük ölçekli projelere Akıllı Kentler yoluyla önemli proje yönetim yapıları, yöntemleri, teknikleri, araçları ve tek organizasyon çerçevesi olarak uygulamalarını gerektirir olduğunu gösterir. Bu ders teorik ve pratik ve karmaşık Smart City kavramlarının geleceği için proje yöneticilerinin rolleri ve sorumlulukları Proje Yönetimini inceler.
12) Deneyim Paylaşımı: İSIM Bu derste etkili bir tahmin ve ortak kent tehditlerine bir dizi yanıt vermek için ileri teknolojiler ile kolluk ve devlet kurumları sağlayan Proline'ın akıllı platformu 'İSIM' açıklanıyor. Şehirleri korumak ve güvenli vatandaşlar tutmaya yardımcı olmak için - çözüm "ölçeklenebilir gözetim ve iletişim yetenekleri" özel ve güvenli bir ağ sunuyor.
13) Deneyim Paylaşımı: HRZM Bu seminerin kapsamında, Proline akıllı platformu Sosyal Medya & Büyük Veri Analizi için adanmış. Büyük veri, özellikle sosyal medyayı analiz, onların marka / ürün ile ilgili herhangi bir konuda hisse nabzını ölçmek için herhangi bir şirket fırsatı verir.
14) Deneyim Paylaşımı: Sosyal Medya & Big Data Analizi Bu seminerin kapsamında, Proline akıllı platformu Sosyal Medya & Büyük Veri Analizi için adanmış. Büyük veri, özellikle sosyal medyayı analiz, onların marka / ürün ile ilgili herhangi bir konuda hisse nabzını ölçmek için herhangi bir şirket fırsatı verir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: "Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100 Michio Kaku"
Diğer Kaynaklar: "Whitepaper:
“Cities 3.0: Smart But Safe?” / Serhat Ünalan
Whitepaper:
“Smart City as a Platform” / Serhat Ünalan
Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies / Jared M.Diamond
The Third Wave / Alvin Toffler"

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 1 % 15
Projeler 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 25 25
Ödevler 1 20 20
Ara Sınavlar 1 25 25
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.