BNG5124 Basic Techniques in BioengineeringBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5124 Biyomühendislik Temel Teknikler Bahar 3 0 3 8

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. GÜLAY BULUT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bulunmuyor.
Dersin Amacı: Deneysel Yöntemler dersinin amaci biyomühendislik alanında uygulanan kilit deneysel yöntemleri anlayabilmek için gerekli teorik bilgilerin edinilmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Biyomühendislik alanındaki kilit deneyleri tartışır.
2) İlgili deneylerin prensiplerini öğrenir.
3) İlgili deneylerin kullanım alanlarını makalelerden faydalanarak tartışır.

Dersin İçeriği

Deneysel yöntemler dersi biyomühendislikte kullanılmakta olan yöntemlerin temelinin anlaşılması üzerine kurulu olup DNA, RNA ve protein analizine yönelik araştırma yöntemlerini kapsamaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Primerler ve problar
2) Dizileme teknolojileri
3) SNP-analizi, metilasyon
4) RNA, RNA ekspresyon analizi, RT PCR, siRNA
5) Veri madenciliği
6) Proteom, kütle spektrometrisi
7) ELISA, sitotoksisite
8) Akış sitometrisi ve faj antikor sunumu I
9) Akış sitometrisi ve faj antikor sunumu II
10) Mikroskopi: Kantatif konfokal mikroskop
11) FRET, FRAP ve bilgisayar modelleme
12) Uygulamalı moleküler görüntüleme: MRI, CT, Çekirdeksel, in vivo optikal
13) Biyoreaktörler I
14) Biyoreaktörler II

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Current Protocols in Molecular Biology, Wiley Online Library, ISBN: 9780471142720
2. Lab Math, Dany Spencer Adams, CSHL Press, 2003, ISBN 0879696346, 9780879696344
3. Lab Ref, Albert S. Mellick, Linda Rodgers Cold Spring Harbor Laboratory Press, ISBN-13: 978-0879698157
4. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Joseph Sambrook, David William Russell, CSHL Press, 2001, ISBN 0879695773, 9780879695774
Diğer Kaynaklar: Lecture notes.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 204

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (analiz, lineer, cebir, diferansiyel denklemler, istatistik), fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama, veri yapıları, benzetim) ileri düzeyde kavramlarını anlamak. 4
2) Mühendislik uygulamarı için gerekli teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını (yazılım dahil) ileri düzeyde kullanma yetisi kazanmak. 5
3) İleri düzeyde deney tasarlama ve yürütme ve verileri çözümleme ve değerlendirme yeteneği edinmek. 5
4) Karmaşık sistem ve süreçlerin bileşenlerini, isterleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek. 4
5) Biyomedikal problemlere çözüm getirmek amacıyla ürün (cihaz, alet, sistem ve süreç) geliştirebilmek için gerekli becerileri edinmek. 4
6) Bilgi ve görüşlerini, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilmek. 5
7) Bireysel sorumluluk alabilmek ve farklı disiplinlerden kişilerle ekip olarak çalışabilmek. 3
8) Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanımak, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilmek. 3
9) Mesleki etik ve sorumlulukları kavramak. 4
10) Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanımak ve bu eğitime katılma yönelimine sahip olmak. 4