BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans derecesi gerekliliklerini (en az 60 AKTS kredilik ders, 60 AKTS kredi eşdeğeri yüksek lisans tezi, en az bir yarıyıl kredisiz seminer) yerine getiren öğrenciler Mezunyet hakkı kazanırlar.