BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Tanımı

Programın amacı; öğrencileri biyomedikal mühendislik ve biyomühendislik alanlarında ileri düzeyde bilgi sahibi olan araştırmacılar olarak yetiştirmektir.