STT5081 Canlı Ses DonatılarıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
STT5081 Canlı Ses Donatıları Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAHYA BURAK TAMER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DENEÇ
Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: -
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere canlı performans ses mühendisliği kavramlarını ve gerçek-zamanlı iş akışını vermeyi amaçlamaktadır. Dersi alan öğrenciler ses sistemi tasarımı, canlı ses donatıları ve terimleri, konser akustik mekan özellikleri konularında teorik eğitime tabii tutulurken, gerçek konser ortamlarında pratik deneyimi kazanacaklar ve kendilerine canlı müzik endüstrisinin olmazsa olmazı profesyonel davranış ve iletişim becerileri geliştirmeleri için ortamlar yaratılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Canlı konser ses mühendisliğinin amaçlarını anlamak.
II. Günaşırı değişen düzenek ve ortamda adaptasyon ve böylesi durumda tutarlılık sağlama becerileri.
III. Ses sistemi tasarımları ve uygulamaları tanıtımı.
IV. Canlı ses sistemlerinde sinyal akışı tanıtımı, kurulumu ve işletimi.
V. Çalışma şartlarının stresi altındayken gerçek-zamanlı çalışma becerisi geliştirmek.
VI. Endüstrideki diğer unsurlarla çalışmakta profesyonel bir anlayış geliştirmek.
VII. Eğlence sektörünün dinamiklerini anlamak.

Dersin İçeriği

1. hafta: Tanışma ve ders işleyiş biçiminin anlatılması
2. hafta: Ses sistemleri ve Frekans Tepkisi
3. hafta: Desibel, Ses Seviyesi ve RMS
4. hafta: Dinamik Aralık, İç ve Dış Mekanlarda Ses
5. hafta: Teknik Spesifikasyon ve Özellikleri Okuma
6. hafta: Kablolu ve Telsiz Mikrofonlar
7. hafta: Preamfi, Mikser ve Miks Konsolu
8. hafta: Güç Anfisi ve Hoparlör.
9. hafta: Sinyal İşleme Ekipmanı
10. hafta: Kablolama, Test Ekipmanı, Elektronik
11. hafta: Canlı Ses İşinde Çalışma Biçimleri, Canlı Ses Mühendisi Yaklaşımı
12. hafta: Hoparlör, Tasarım ve Kurulum Uygulamaları.
13. hafta: Kurulum öncesi Planlama ve Hazırlık.
14. hafta: Profesyonel bir İşkolu olarak Canlı Ses Sektörü

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. hafta: Tanışma ve ders işleyiş biçiminin anlatılması
2) 2. hafta: Ses sistemleri ve Frekans Tepkisi
3) 3. hafta: Desibel, Ses Seviyesi ve RMS
4) 4. hafta: Dinamik Aralık, İç ve Dış Mekanlarda Ses
5) 5. hafta: Teknik Spesifikasyon ve Özellikleri Okuma
6) 6. hafta: Kablolu ve Telsiz Mikrofonlar
7) 7. hafta: Preamfi, Mikser ve Miks Konsolu
8) 8. hafta: Güç Anfisi ve Hoparlör.
9) 9. hafta: Sinyal İşleme Ekipmanı
10) 10. hafta: Kablolama, Test Ekipmanı, Elektronik
11) 11. hafta: Canlı Ses İşinde Çalışma Biçimleri, Canlı Ses Mühendisi Yaklaşımı
12) 12. hafta: Hoparlör, Tasarım ve Kurulum Uygulamaları.
13) 13. hafta: Kurulum öncesi Planlama ve Hazırlık.
14) 14. hafta: Profesyonel bir İşkolu olarak Canlı Ses Sektörü

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: I. Sound Reinforecement Handbook, Davis & Jones, 1989, Yamaha Corporation, ISBN 0881889008
II. Sound Systems: Design & Optimization, McCarty, 2007, Focal Press, ISBN 0240521565
III. Live Sound Fundamentals, Evans, 2011, Course Technology, ISBN 1435454941
Diğer Kaynaklar: -

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ses Teknolojisi problemlerini belirlemek, ifade etmek ve çözmek için müzik üretimi ve mühendislik konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olmak.
2) Uygun analiz ve modelleme teknikleri seçip uygulayarak problemleri tanımlamak, ifade etmek ve çözmek.
3) Gerçekçi kısıtlar (tasarımın doğasına özgü olarak ekonomik, çevresel, sosyal, sanatsal, sağlık ve emniyet gibi konular olabilir) altında tanımlanmış ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen ya da sürecin var olan tasarımını gerçekleştirmek ya da baştan tasarlamak için gerekli yetiye sahip olmak.
4) Ses teknolojisi alanında yenilikçi ve güncel teknikler, beceriler, bilgi teknolojileri ve modern araçlarını seçmek, uyarlamak ve kullanmak.
5) Deney tasarlamak ve yapmanın yanı sıra gerekli veriyi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, ve bu bilgiyi tasarımı geliştirmek için kullanmak.
6) Bireysel olduğu kadar farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde diğerleriyle işbirliği yaparak çalışabilmek.
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark etmek ve öğrenmeye devam etmenin yanı sıra teknolojik çevredeki değişimlere uyum sağlayabilmek.
8) Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olamaya ek olarak işçilerin sağlığının, çevre ve iş emniyetinin bilincinde olmak.
9) Proje, risk, idare gibi iş hayatı uygulamalarının yanı sıra girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir gelişim hakkında bilgi sahibi olmak.