ANZ2012 BiyoistatistikBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ANZ2012 Biyoistatistik Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Neslihan Bektaş
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. DOĞAN AYDIN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Anestezi Merkezi
Dersin Amacı: Meslek hayatında gerekli olacak biyoistatistik bilgisini öğrenciye kazandırmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Sağlık hizmetlerinde istatistik kullanımını tartışabilecektir.
2. Biyoistatistiğin temel kavramlarını tartışabilecektir..
3. Tıbbi dokümantasyon hizmetlerinde istatistik kullanımını tartışabilecektir.

Dersin İçeriği

Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik-I,
Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik-II.
Temel istatistiksel Kavramlar, Verilerin Sınıflandırılması, Frekans Tabloları,
Araştırma

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik-I Yok
2) Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik-II Yok
3) Temel istatistiksel Kavramlar, Verilerin Sınıflandırılması, Frekans Tabloları, Araştırma Yok
4) Excel’e Giriş. Yok
5) Frekans Dağılımlarını Tanımlayıcı Ölçütler-I. Yok
6) Frekans Dağılımlarını Tanımlayıcı Ölçüler-II Yok
7) Excel Uygulaması Yok
8) Tablo ve Grafik Yapımı Yok
9) Tablo ve Grafik Yapımı Yok
10) Excel Uygulaması. Yok
11) Excel Uygulaması Yok
12) Excel Uygulaması Yok
13) Sağlık İstatistikleri Yok
14) Sağlık İstatistikleri Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Tıpta İstatistik Yöntem ve Uygulamaları, Yaşar Heperkan.
Biyoistatistik, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu.
Sağlık Alanına Özel İstatistikler Yöntemler, Kadir Sümbüloğlu.
Diğer Kaynaklar: Bilgisayar (Excel) destekli Uygulamalı İstatistik, Mustafa Akkurt.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 2 30
Ödevler 2 4 8
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 68

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.