PRL4545 Public Relations and VisualityBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
PRL4545 Halkla İlişkiler ve Görsellik Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SİNEM İNCE
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SİNEM İNCE
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste öğrenciler görsel yapımlara ilişkin kavramları ve ilgili iletişim araçlarını öğrenir. Video yapımları ve diğer araçların halkla ilişkilerde nasıl kullanıldığı öğrenir, ayrıca bu ileitşim araçlarını kullanma pratiğini de edinirler. Görsel sanatlar ve yapımlar halkla ilişkilerde kurumsal iletişim, yayın ve basın bültenleri için kullanılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenciler araştırma sonuçlarına dayalı yeni görsel dünyalar tasarlayabilir.
Hayal gücü ve senaryo yazımı arasındaki ilişkiyi öğrenir.
Duyguları tanımlar ve prodüksiyon tasarımını yapar.
Teknik ekipmanı kullanmayı öğrenir.
Kelimeler ve işaretler arasındaki ilişkiyi öğrenir.
Kamera kullanabilir, kurgu programlarını ve diğer görsel hazırlama programlarını kullanabilir.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrenciler görsel prodüksiyonları, görsel senaryo taslağı yazımını, kamerayı, grafikleri, ışık kullanımını, ses ve müzik tasarımlarını, fragmanları, kurumsal eğitim filmlerini, medya ilişkilerinde basın bültenlerini öğrenir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Görsel prodüksiyonlarda hedef nedir? Bilgiye nasıl ulaşılır?
2) Yazım, storyboard ve prodüksiyonun ilk adımları
3) Görsel prodüksiyonlar kamera grafikler
4) Görsel prodüksiyolar Işık, ses, müzik
5) Görsel prodüsyonlar Kurgu
6) Görsel prodüksiyon süreci halkla ilişkilerde nasıl işler?
7) Halkla ilişkilerde görsel prodüksiyon süreci, örneklerle imaj filmleri
8) Fragman nedir? Fragman nasıl üretilir, örneklerle anlatım
9) Kurumlar için kurumsal eğitim filmleri nasıl hazırlanır?
10) Televizyon programlarında halkla ilişkiler, televizyon programlarında görsel halkla ilişkiler aktiviteleri nasıl kullanılır?
11) Medya ilişkileri ve video yapımları
12) Video basın bültenleri
13) Örneklerle video basın bültenleri
14) Final sınavı için tekrarlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Visual Communication: Images with Messages Paul Martin Lester 2013
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 3 % 10
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 39
Sunum / Seminer 2 6
Proje 7 41
Ödevler 1 3
Ara Sınavlar 1 3
Final 1 3
Toplam İş Yükü 134

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.