GEP0616 Traffic and Road SafetyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0616 Trafik ve Yol Güvenliği Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. RECEP ALİ YÜCE
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Trafikte Yol Güvenliği. Trafik kazalarına karşı farkın dalık eğitimi. Genel Trafik bilgisi yanı sıra en çok kazalara neden olan konulardan Hız-Araç Sollama- Kavşaklar- Durma (Fren) konularını detaylı incelemek. Araç bakımı - İlk Yardım ve kaza yeri önlemleri konularını incelemek. Trafikte araç kullanan insan yetenekleri ve algılama zamanı. Kazalarda kurtarıcı faktörler Kemer-Kask kullanımının faydaları. Araç kullanırken Cep telefonu ve beynin meşgul olması ve algılama zamanının uzaması. Yeni sürücünün doğru alışkanlıkları öğrenmesi ve kazalarda faydaları. Bilgi ile iyi bir sürücünün olabilecekleri önceden doğru tahmin etmesini sağlamak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Trafikte Yol Güvenliği dersinde öğrencimizin edindiği bilgilerle olabilecek kazaları önceden doğru tahmin etmesini sağlamak. trafik kazalarına karşı farkın dalık eğitimi. Trafikte en çok kazaların olduğu yerleri bilmesi ve önle alması duyarlılığın artırılması. Araç-Sürücü-Yol ve diğer sürücülerden gelebilecek tehlikelere karşı hazırlıklı olması. Yorgun ve uykusuz araç kullanmanın tehlikelerinin bir kere daha farkına varması. Sürücünün uzun zaman araç kullanırsa algılama zamanı uzayacağından kaza riski taşıdığını bilmesi. Koltuk ve direksiyon ayarlarının önemi. Geleceğin Araçları. Sürücüsüz kara taşıtları.

Dersin İçeriği

Trafikte Yol Güvenliği olabilecek Trafik kazalarına karşı farkında lığı artırmak.
Sürücüden-Yoldan-Araçtan ve diğer sürücülerden gelecek tehlikelerin tanımı.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Trafik Hukuku - Belgeler-Yurt dışında araç kullanma Yurt İçinde ve Dışında Araç Kullanma-kiralama- Kaza tespiti-Sigorta ve hukuk –Dikkat edilmesi gerekenler. Eğitim Videosu ve Tartışma.
1) Giriş, Syllabus- Konuya ait istatistik bilgiler, Trafik kazaları Trafik Yol Güvenliği ile ilgili neler öğreneceğiz. Dersin önemi. Biz ne kadar biliyoruz. Eğitim Videosu, Tartışma Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
2) Sürücü Eğitimi Türkiye'de ve Dünyada :) Direksiyon Sınav ve Stajyer Sürücü Sürüş Eğitiminde Türkiye’nin Dünyadaki yeri. Kendimizi tanıma. Eğitim Videosu. Tartışma Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
3) Sürücü sağlığı - İnsan Faktörü (Göz-Beyin- Oksijen-Algılama) Kazaların % 95 sürücü tarafından yapılıyorsa !Sürücü sağlığı .Algılama. Eğitim Videosu. Tartışma Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
4) Kaza Anı- Kaza yeri önlemleri ve Kazada yapılması gerekenler. İlk Yardım Kaza anında neler yapmalı. Haklarımız ve Tutanaklar. Trafik kazalarında İlk Yardım Eğitim Videosu ve Tartışma Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
5) Araç Bakımı- Göstergeler- Lastikler- Direksiyon ve Fren sistemi- Aydınlatma- Periyodik Bakımlar Sürücünün araç hakkında bilmesi gerekenler Quiz1: 8 Mart 09.00 – 11 Mart 00.00 Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
6) Hız- Araç geçme- Virajlar En Önemli kaza nedenlerinden Arkadan Çarpma ve Araç Geçme Eğitim Videosu ve Tartışma. Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
7) Kavşaklar- Asli Kusur En Önemli kaza nedenlerinden Kavşaklar ve Asli Kusur Quiz2: 22 Mart 09.00 – 25 Mart 00.00 Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
8) Gece Sürüşü- Kaygan Yol- (Karlı ve yağışlı hava)- Sıcak hava Değişik Hava-Yol şartları ve gece Sürüşü Quiz3: 28 Mart 09.00 – 01 Nisan 00.00
9) Diğer sürücülerin yaratacağı Tehlikeler Kazaya neden Diğer Faktörler (kazaya neden olabilecek Diğer Sürücüler) 1. Ara Sınav: 5 Nisan 09.00 – 8 Nisan 00.00
10) Arazide araç Kullanmak (Off Road) Arazi Araçları Her koşulda Arazide Araç Kullanmak Eğitim Videosu ve Tartışma.
11) Motosikletler ve Sürüş Güvenliği Motosiklet - Giysi Donanımı ve Güvenli Sürüş Quiz4: 19 Nisan 09.00 – 22 Nisan 00.00
12) Büyük Araçlar- SRC belgeleri-Otobüs- Kamyon ve Tanker Büyük Araçlar. Kara yolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
13) Trafikte Yol Güvenliği Özet Trafikte Yol Güvenliği Özeti 2. Ara Sınav: 3 Mayıs 09.00 – 6 Mayıs 00.00
14) Trafik Hukuku - Belgeler-Yurt dışında araç kullanma- Yurt İçinde ve Dışında Araç Kullanmakiralama- Kaza tespiti-Sigorta ve hukuk – Dikkat edilmesi gerekenler.Eğitim Videosu ve Tartışma Genel bilgi ve ilgili kaynaklar.
15) Final Sınavı
16) Sınav Çalışmaları.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: ÖMTC TTI ( Avusturya Yol Güvenliği ) ADAC ( Almanya Yol Güvenliği
BMW Rider Academy- Graz Teknik Üniversitesi - MAGNA ( Avusturya Makina- Araç Araştırma ve Geliştirme Kurumu) Googel -Waymo Sürücüsüz araçlar.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 11 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 4 40
Küçük Sınavlar 11 4 44
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 128

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.