GEP0303 TMI Project Your Life AheadBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0303 TMI-Geleceğini Önceden Planla Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin, profesyonel iş yaşamının gerektirdiği kazanımları edinmiş, kendinden beklenenlere yoğunlaşan, güçlü ve gelişime açık yönlerini fark eden ve bunun için kişisel aksiyon oluşturabilen, profesyonel hayatı için proje planı yapıp uygulayabilen kişiler olmasına katkıda bulunacaktır. Ders sonunda öğrenciler, iş ve özel hayatta kullanabileceği kilit bilgi ve becerilere sahip olacak, bunları yeni ve etkili alışkanlıklara dönüştürmek için yüksek motivasyon ve uygulama cesareti edinecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Bilgiyi tanımlar ve problem çözmek için kullanır.
-Güçlü ve gelişime açık yönlerinin farkına varır.
-Gelişime açık yönlerini tamamlamak için planlama yapar ve uygular.
-İş ve özel hayatında kullanabileceği yeni ve etkili alışkanlıkları içselleştirir.
-İş yaşamının gerektirdiği kazanımları tanımlar ve bu kazanımları kendine uyarlar.

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilerin, profesyonel iş yaşamının gerektirdiği kazanımları edinmelerini sağlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Stratejik Planlama ve Düşünme TMI Ders Notları
2) Hedef Belirleme TMI Ders Notları
3) Önceliklendirme TMI Ders Notları
4) Planlama ve Zaman Çalıcılarla Başa Çıkma TMI Ders Notları
5) Analitik Düşünme ve Problem Çözme TMI Ders Notları
6) Yönetsel Tavır Geliştirme TMI Ders Notları
7) İş ve Özel Hayatta Özgüvenli İletişim TMI Ders Notları
8) Etkili Sunum Teknikleri TMI Ders Notları
9) Proje Yönetimi TMI Ders Notları
10) Mülakat Teknikleri TMI Ders Notları
11) Stresle Başa Çıkma TMI Ders Notları
12) Kişisel Organizasyon TMI Ders Notları
13) Kişisel Liderlik – Kişisel Marka Olabilmek TMI Ders Notları
14) Sunuş Tekniği TMI Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: TMI Ders Notları
Diğer Kaynaklar: TMI course Notes

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 8 8
Ödevler 1 8 8
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 93

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.