CYS5888-1 Yüksek Lisans TeziBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CYS5888-1 Yüksek Lisans Tezi Güz 0 0 0 20

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders kapsamında hazırlanacak olan yüksek lisans tez çalışmasına ait literatür araştırması proje analizi ve tasarımı yapılması planlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bilimsel çalışma için problem tanımı yapar.
2. Bilimsel çalışmaya hazırlık için literatür taraması yapar.
3. Literatürdeki çalışmaları analiz ederek araştırma olanaklarını belirler.
4. Yapılacak olan bilimsel çalışmanın temelini oluşturacak gereksinimleri belirler.
5. Belirlenen araştırma konusu için kullanılacak olan metodolojileri analiz eder.
6. Kullanılacak olan metodolojiler doğrultusunda problem çözümünü tasarlar.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde problem tanımı, belirlenen problem hakkında literatürün taranması, elde edilen çalışmaların değerlendirilmesi, tanımlanan problem için gereksinimlerin analizi ve tanımlanan problem için problem çözümünün tasarlanması bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Problem tanımlama. Ders notları
2) Problem tanımlama Ders notları
3) Problem tanımına yönelik kaynak tarama İnternet, kütüphane
4) Problem tanımına yönelik kaynak tarama İnternet, kütüphane
5) Problem tanımına yönelik kaynak tarama İnternet, library
6) Problem tanımına yönelik kaynak tarama İnternet, kütüphane
7) Çalışmaların analizi Yok
8) Çalışmaların analizi Yok
9) Tanımlanan problem için ihtiyaç analizi Yok
10) Tanımlanan problem için ihtiyaç analizi Yok
11) Tanımlanan problem için ihtiyaç analizi Yok
12) Tanımlanan problem için ihtiyaç analizi Yok
13) Tanımlanan problem için çözüm tasarımı Yok
14) Tanımlanan problem için çözüm tasarımı Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Internet, kütüphane
Diğer Kaynaklar: Internet, library

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 4 % 50
Projeler 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 15 225
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 15 225
Sunum / Seminer 15 10 150
Proje 15 10 150
Toplam İş Yükü 750

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) İleri düzey Siber Güvenlik kavramlarını anlamak ve uygulamak 5
2) İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisini siber güvenlik problemlerinin çözümünde uygulamak. 5
3) Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak 4
4) Mühendislik alanındaki bilimsel araştırmaları yorumlayıp analiz etmek ve çalışma alanındaki bilgileri kullanmak 4
5) Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak 5
6) Bilimsel bilgiye ulaşmak 5
7) Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak 4
8) Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek 4
9) Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek 5
10) İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak. 5
11) Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek 5