Bahçeşehir UniversityDegree Programs CYBER SECURITY (ENGLISH, THESIS)General Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational QualificationsBologna Commission
CYBER SECURITY (ENGLISH, THESIS)
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Understand and implement advanced concepts of Siber Security
2) Use math, science, and modern engineering tools to formulate and solve advenced siber security problems.
3) Review the literature critically pertaining to his/her research projects, and connect the earlier literature to his/her own results
4) Follow, interpret and analyze scientific researches in the field of engineering and use the knowledge in his/her field of study
5) Work effectively in multi-disciplinary research teams
6) Acquire scientific knowledge
7) Find out new methods to improve his/her knowledge.
8) Effectively express his/her research ideas and findings both orally and in writing
9) Defend research outcomes at seminars and conferences.
10) Prepare master thesis and articles about thesis subject clearly on the basis of published documents, thesis, etc.
11) Demonstrate professional and ethical responsibility.
2 - Skills
Cognitive - Practical
3 - Competences
Communication and Social Competence
Learning Competence
Field Specific Competence
Competence to Work Independently and Take Responsibility

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 7 (Master) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
48 - Computing
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Understand and implement advanced concepts of Siber Security
2) Use math, science, and modern engineering tools to formulate and solve advenced siber security problems.
3) Review the literature critically pertaining to his/her research projects, and connect the earlier literature to his/her own results
4) Follow, interpret and analyze scientific researches in the field of engineering and use the knowledge in his/her field of study
5) Work effectively in multi-disciplinary research teams
6) Acquire scientific knowledge
7) Find out new methods to improve his/her knowledge.
8) Effectively express his/her research ideas and findings both orally and in writing
9) Defend research outcomes at seminars and conferences.
10) Prepare master thesis and articles about thesis subject clearly on the basis of published documents, thesis, etc.
11) Demonstrate professional and ethical responsibility.
1) Develop and deepen knowledge in the same or in a different field to the proficiency level based on Bachelor level qualifications.
2) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with.
1) Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2) Bilişim ve/veya bilgisayar bilimlerinde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with.
2) Interpret the knowledge about the field by integrating the information gathered from different disciplines and formulate new knowledge.
3) Solve the problem faced related to the field by using research methods.
1) Bilişim ve bilgisayar bilimleri problemlerini işaret eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlemede yenilikçi yöntemler uygular.
2) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Communicate current developments and studies within the field to both professional and non-professional groups systematically using written, oral and visual techniques by supporting with quantitative and qualitative data.
2) Investigate, improve social connections and their conducting norms with a critical view and act to change them when necessary
3) Communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B2 General Level.
4) Use advanced informatics and communication technology skills with software knowledge required by the field.
1) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2) Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3) Bilişim uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar
Learning Competence
1) Evaluate knowledge and skills acquired at proficiency level in the field with a critical approach and direct the learning.
1) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahip olduğunu inceler ve uygulamalarıyla gösterir.
Field Specific Competence
1) Audit the data gathering, interpretation, implementation and announcement stages by taking into consideration the cultural, scientific, and ethic values and teach these values.
2) Develop strategy, policy and implementation plans on the issues related to the field and assess the findings within the frame of quality processes.
3) Use the knowledge, problem solving and/or implementation skills in interdisciplinary studies.
1) Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Independently conduct studies that require proficiency in the field.
2) Take responsibility and develop new strategic solutions as a team member in order to solve unexpected complex problems faced within the applications in the field.
3) Demonstrate leadership in contexts that require solving problems related to the field.
1) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

Conjoined

1) Understand and implement advanced concepts of Siber Security
2) Use math, science, and modern engineering tools to formulate and solve advenced siber security problems.
3) Review the literature critically pertaining to his/her research projects, and connect the earlier literature to his/her own results
4) Follow, interpret and analyze scientific researches in the field of engineering and use the knowledge in his/her field of study
5) Work effectively in multi-disciplinary research teams
6) Acquire scientific knowledge
7) Find out new methods to improve his/her knowledge.
8) Effectively express his/her research ideas and findings both orally and in writing
9) Defend research outcomes at seminars and conferences.
10) Prepare master thesis and articles about thesis subject clearly on the basis of published documents, thesis, etc.
11) Demonstrate professional and ethical responsibility.