KSU5421 Raylı Sistemlerin MekaniğiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5421 Raylı Sistemlerin Mekaniği Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN CAMKESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere raylı sistem araçlarının tasarımı ve işletmesi, uluslararası standardlara uygunluğu konularında en önemli konu olan araç dinamiği konusunda gerekli bilgiyi vermektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi alan öğrenciler,
• Raylı Sistem Araçlarının Dinamik Davranışı ve Prensipleri
• Cer Tahrik ve Süspansiyon Etkileşimi
• Araç Dinamik Davranışı ve Güvenliğine Etki Eden Faktörler
• Araç Dinamik Modellenmesi ve Testi

konularını öğrenme imkanlarını kazanırlar.

Dersin İçeriği

Tekerlek-Ray Etkileşimi, Tekerlek-Ray Temas Kuvvetleri ve Bu Kuvvetlerin Uluslararası Standardlara Göre Ölçümü, Değerlendirilmesi. Yanal Hareketler. Eşdeğer Koniklik. Ray ve Tekerlek Profilinin Yanal Hareketlere Etkisi. Bojiye Etki Eden Kuvvetler. Süspansiyon Sistemi. Deray Şartları ve Analizi. Rüzgar ve Diğer Kuvvet Etkileri. Demiryolu Aracının Dinamik Modellenmesi. Demiryolu Aracının Titreşimi ve Mod Analizi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tekerlek-Ray Etkileşimi
2) Tekerlek-Ray Etkileşimi
3) Tekerlek-Ray Temas Kuvvetleri ve bu Kuvvetlerin Uluslararası Standardalara Göre Ölçümü, Değerlendirilmesi.
4) Yanal Hareketler
5) Demiryolu Aracının Dinamik Modellenmesi
6) Demiryolu Aracının Dinamik Analizi
7) Demiryolu Aracının Titreşimi ve Mod Analizi
8) Demiryolu Aracının Dinamik Stabilitesi
9) Demiryolu Aracının Standardlara Göre Statik Testleri
10) Demiryolu Aracının Standardlara Göre Dinamik Testleri
11) Bojiye Etki Eden Kuvvetler
12) İlgili Uluslararası Standardlar
13) Rüzgar ve Diğer Kuvvet Etkileri
14) Yanal Hareketlerin Kontrolu

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste Verilen Notlar / Lecture Notes
Diğer Kaynaklar: Handbook of Railway Vehicle Dynamics Simon Iwnicki , 2006, ISBN-10 : 0849333210

Railroad Vehicle Dynamics, A. A. Shabana, K.E. Zaazaa, H. Sugiyama, 2005 ISBN-10 : 1420045814

Fundamentals of Rail Vehicle Dynamics, A.H. Wickons, 2006 Taylor&Francis Co., ISBN : 902651946X

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 20 100
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.
2) Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak.
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek.
4) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5) Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7) Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8) Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9) Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10) Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11) Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12) Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.