STT5092 Müzikal AkustikBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
STT5092 Müzikal Akustik Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAHYA BURAK TAMER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrenciyi sesin oluşumu, yayılımı, mekanlardaki davranışı ve algılanması konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Sesin oluşumu ve dalga parametrelerini tanıtır.
II. Dalgalarda girişim ve olası sonuçlarını inceler.
III. Açık ve kapalı alanda sesin davranışları ele alınır.
IV. Psikoakustik kavramları tanıtır.
V. Ses kaynakları olarak akustik müzik enstrümanlarını inceler.
VI. Ses yalıtımı ve iletimi konusu açıklanır.
VII. Ölçüm ve kalibrasyonları tanımlar.

Dersin İçeriği

1. hafta: fiziksel kavramlar; zaman, yol, hız, ivme, kuvvet, basınç, enerji, güç, eylemsizlik
sesin tanımı ; kaynak, iletici ortam, işitme sistemi
2. hafta: dalga parametreleri; peryot, frekans, dalgaboyu, hız, genlik, harmonik içerik, envelope, faz
3. hafta: ses basıncı, şiddeti, gücü, dB, dinamik aralık, açık alanda sesin yayılımı
4. hafta: yansıma, kırılma, kırınım, saçılma, soğrulma, iletim
5. hafta: dalgalarda girişim ve sonuçları, comb filtering, duran dalgalar, oda modları, rezonans, Chladni patternleri

6. hafta: kapalı alanlarda sesin yayılımı, yansışım süresi ve hesabı, impulse response, kapalı hacimlerin akustik karakterleri
7. hafta: ara sınav, tekrar
8. hafta: işitme sistemi, frekans genlik tını algılama
9. hafta: eş gürlük eğrileri, vuru, kritik bant, maskeleme
10. hafta: ses kaynakları, akusitk müzik enstrümanlarının akustiği, telliler ( yaylılar, mızraplılar )
11. hafta: vurmalılar
12. hafta: üflemeliler, tuşlular
13. hafta: ses kayıt stüdyosu tasarımında akustik, yalıtım, akustik kontrol kavramları ve araçları
14. hafta: ölçümler, grafikler, kalibrasyonlar, genel tekrar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. hafta: fiziksel kavramlar; zaman, yol, hız, ivme, kuvvet, basınç, enerji, güç, eylemsizlik sesin tanımı ; kaynak, iletici ortam, işitme sistemi
2) 2. hafta: dalga parametreleri; peryot, frekans, dalgaboyu, hız, genlik, harmonik içerik, envelope, faz
3) 3. hafta: ses basıncı, şiddeti, gücü, dB, dinamik aralık, açık alanda sesin yayılımı
4) 4. hafta: yansıma, kırılma, kırınım, saçılma, soğrulma, iletim
5) 5. hafta: dalgalarda girişim ve sonuçları, comb filtering, duran dalgalar, oda modları, rezonans, Chladni patternleri
6) 6. hafta: kapalı alanlarda sesin yayılımı, yansışım süresi ve hesabı, impulse response, kapalı hacimlerin akustik karakterleri
7) 7. hafta: ara sınav, tekrar
8) 8. hafta: işitme sistemi, frekans genlik tını algılama
9) 9. hafta: eş gürlük eğrileri, vuru, kritik bant, maskeleme
10) 10. hafta: ses kaynakları, akusitk müzik enstrümanlarının akustiği, telliler ( yaylılar, mızraplılar )
11) 11. hafta: vurmalılar
12) 12. hafta: üflemeliler, tuşlular
13) 13. hafta: ses kayıt stüdyosu tasarımında akustik, yalıtım, akustik kontrol kavramları ve araçları
14) 14. hafta: ölçümler, grafikler, kalibrasyonlar, genel tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Acoustics and Psychoacoustics, David M. Howard – James Angus, Publisher: Focal Press; 4th edition (2009)
ISBN: 9780240521756
Diğer Kaynaklar: -

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ses Teknolojisi problemlerini belirlemek, ifade etmek ve çözmek için müzik üretimi ve mühendislik konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olmak.
2) Uygun analiz ve modelleme teknikleri seçip uygulayarak problemleri tanımlamak, ifade etmek ve çözmek.
3) Gerçekçi kısıtlar (tasarımın doğasına özgü olarak ekonomik, çevresel, sosyal, sanatsal, sağlık ve emniyet gibi konular olabilir) altında tanımlanmış ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen ya da sürecin var olan tasarımını gerçekleştirmek ya da baştan tasarlamak için gerekli yetiye sahip olmak.
4) Ses teknolojisi alanında yenilikçi ve güncel teknikler, beceriler, bilgi teknolojileri ve modern araçlarını seçmek, uyarlamak ve kullanmak.
5) Deney tasarlamak ve yapmanın yanı sıra gerekli veriyi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, ve bu bilgiyi tasarımı geliştirmek için kullanmak.
6) Bireysel olduğu kadar farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde diğerleriyle işbirliği yaparak çalışabilmek.
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark etmek ve öğrenmeye devam etmenin yanı sıra teknolojik çevredeki değişimlere uyum sağlayabilmek.
8) Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olamaya ek olarak işçilerin sağlığının, çevre ve iş emniyetinin bilincinde olmak.
9) Proje, risk, idare gibi iş hayatı uygulamalarının yanı sıra girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir gelişim hakkında bilgi sahibi olmak.