STT5061 Elektronik MüzikBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
STT5061 Elektronik Müzik Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAHYA BURAK TAMER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CEMAL BARKIN ENGİN
Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN DENEÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin ana amacı öğrenciye etkileşimli ses tasarımı kavramlarını tanıtmaktır. Etkileşimli ses tasarımı teknikleri obje tabanlı programlama dilleri ile uygulanacak, estetik temeller ise tarihsel araştırma ve çağdaş ses sanatları analizleri ile oluşturulacaktır. Etkileşimli ses tasarımı temelleri uygulamalar ve tasarım projeleri ile değerlendirilecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Ses sanatları ve etkileşim kavramlarını analiz eder.
II. Dijital sesin prensiplerini tanımlar.
III. Etkileşim tasarımı yaratmak üzere kullanılan obje tabanlı programlama dilleri kavramlarını değerlendirir.
IV. Obje tabanlı programlama dilleri ile ses sentezleme uygular.
V. Sentezleme ve işleme uygulamaları amaçlı etkileşimli ses tasarımı programları yaratır.
VI. Sonik kompozisyonlar besteler.
VII. Sonik kompozisyonları estetik açıdan değerlendirir.

Dersin İçeriği

Etkileşimli Ses Tasarımına Giriş, Ses ve Akustik Temelleri, Elektronik Müzik Tarihi, Dijital Ses Temelleri, Obje tabanlı programlama diline giriş: Max MSP, Max and MSP’de temel kod grameri, Ses sentezleme tekniklerine giriş, Additive Synthesis, Genlik Modulasyonu, Tremolo & Ring Modulasyonu, Frekans Modulasyonu ve Vibrato, Subtractive Synthesis, Dalga şekillendirme, Kayıt & Çalma, Canlı giriş & Canlı giriş işleme, Döngüler ile çalışmak, Örnekleme, Delay & Feedback Lines Tasarımı, Chorus, Flanging and Comb Filtering Tasarımı, Ses Prodüksiyonu: Ableton Live, Avid Pro Tools HD ve Waves Plug‐in’leri, MIDI mapping, Obje kütüphanesi geliştirme, FFT: Frekans düzleminde ses işleme, Granuler Sentez, Polifonik Sentez.Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Etkileşimli Ses Tasarımına Giriş
2) Ses ve Akustik Temelleri Elektronik Müzik Tarihi
3) Dijital Ses Temelleri Obje tabanlı programlama diline giriş: Max MSP
4) Max and MSP’de temel kod grameri
5) Max and MSP’de temel kod grameri (devam)
6) Ses sentezleme tekniklerine giriş Additive Synthesis
7) Genlik Modulasyonu Tremolo & Ring Modulasyonu Frekans Modulasyonu ve Vibrato
8) Arasınav, Subtractive Synthesis Dalga şekillendirme Kayıt & Çalma Canlı giriş & Canlı giriş işleme
9) Döngüler ile çalışmak. Örnekleme.
10) Delay & Feedback Lines Tasarımı Chorus, Flanging and Comb Filtering Tasarımı
11) Ses Prodüksiyonu: Ableton Live, Avid Pro Tools HD ve Waves Plug‐in’leri.
12) MIDI mapping Obje kütüphanesi geliştirme
13) FFT: Frekans düzleminde ses işleme Granuler Sentezç Polifonik Sentez.
14) Proje değerlendirmeleri. Genel tekrar.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Electronic music and sound design: theory and practice with Max/MSP, Alessandro Cipriani
ISBN: 8890548401

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 15 % 10
Ödev 1 % 15
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 119
Sunum / Seminer 1 5
Ödevler 6 31
Toplam İş Yükü 197

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ses Teknolojisi problemlerini belirlemek, ifade etmek ve çözmek için müzik üretimi ve mühendislik konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olmak.
2) Uygun analiz ve modelleme teknikleri seçip uygulayarak problemleri tanımlamak, ifade etmek ve çözmek.
3) Gerçekçi kısıtlar (tasarımın doğasına özgü olarak ekonomik, çevresel, sosyal, sanatsal, sağlık ve emniyet gibi konular olabilir) altında tanımlanmış ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen ya da sürecin var olan tasarımını gerçekleştirmek ya da baştan tasarlamak için gerekli yetiye sahip olmak.
4) Ses teknolojisi alanında yenilikçi ve güncel teknikler, beceriler, bilgi teknolojileri ve modern araçlarını seçmek, uyarlamak ve kullanmak.
5) Deney tasarlamak ve yapmanın yanı sıra gerekli veriyi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, ve bu bilgiyi tasarımı geliştirmek için kullanmak.
6) Bireysel olduğu kadar farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde diğerleriyle işbirliği yaparak çalışabilmek.
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark etmek ve öğrenmeye devam etmenin yanı sıra teknolojik çevredeki değişimlere uyum sağlayabilmek.
8) Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olamaya ek olarak işçilerin sağlığının, çevre ve iş emniyetinin bilincinde olmak.
9) Proje, risk, idare gibi iş hayatı uygulamalarının yanı sıra girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir gelişim hakkında bilgi sahibi olmak.