STT5004 İleri Seviye Çok Kanallı MiksajBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SES TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
STT5004 İleri Seviye Çok Kanallı Miksaj Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAHYA BURAK TAMER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CEMAL BARKIN ENGİN
Öğ.Gör. BAKİ GÜNGÖR DUYARLAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, günümüz müzikal prodüksiyonlarında kullanılan ileri seviye miks tekniklerini analiz etmeyi ve pratik olarak uygulamayı hedeflemektedir. Teknik becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra, ileri seviye kulak eğitimi ve stil bilgisi de dersin öncelikleri arasındandır.
Öğrenciler dönem boyunca, farklı estetik ve teknik yaklaşımlara ihtiyaç duyan, değişik stillerden profesyonel projeler üzerinde çalışacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Değişik stiller için çağdaş miks yaklaşımlarını bilir.
II. Teknik birikimi farklı estetik bağlamlarda kullanabilir.
III. Profesyonel bir oturum için gerekli iletişim becerilerini güçlendirir.
IV. Problem çözme yetisini güçlendirir.
V. Mastering aşamasına hazırlanır.
VI. Değişik dinleme sistemlerine uyum sağlar.
VII. Katı teslim tarihlerine uyum sağlar.

Dersin İçeriği

1. hafta: Donanım bilgilerini gözden geçirme.
2. hafta: Stil analizi: Lo-fi
3. hafta: Miks 1 sunum.
Stil analizi: Hip-hop.
4. hafta: Miks 2 sunum.
5. hafta: Stil analizi: Heavy Metal
6. hafta: Miks 3 sunum.
7. hafta: Stil analizi: Ana akım
8. hafta: Miks 4 sunum
9. hafta: Stil analizi: Geleneksel
10. hafta: Miks 5 sunum.
11. hafta: Konser miksajı
12. hafta: Miks 6 sunum.
13. hafta: Stil analizi: Caz ve oda müziği
14. hafta: Final proje sınum.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. hafta: Donanım bilgilerini gözden geçirme.
2) 2. hafta: Stil analizi: Lo-fi
3) 3. hafta: Miks 1 sunum. Stil analizi: Hip-hop.
4) 4. hafta: Miks 2 sunum.
5) 5. hafta: Stil analizi: Heavy Metal
6) 6. hafta: Miks 3 sunum.
7) 7. hafta: Stil analizi: Ana akım
8) 8. hafta: Miks 4 sunum
9) 9. hafta: Stil analizi: Geleneksel
10) 10. hafta: Miks 5 sunum.
11) 11. hafta: Konser miksajı
12) 12. hafta: Miks 6 sunum.
13) 13. hafta: Stil analizi: Caz ve oda müziği
14) 14. hafta: Final proje sınum.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Senior, M. Mixing Secrets for Small Studio; Focal Press: 2011
ISBN: 978-0240815800
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ses Teknolojisi problemlerini belirlemek, ifade etmek ve çözmek için müzik üretimi ve mühendislik konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olmak. 3
2) Uygun analiz ve modelleme teknikleri seçip uygulayarak problemleri tanımlamak, ifade etmek ve çözmek. 4
3) Gerçekçi kısıtlar (tasarımın doğasına özgü olarak ekonomik, çevresel, sosyal, sanatsal, sağlık ve emniyet gibi konular olabilir) altında tanımlanmış ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen ya da sürecin var olan tasarımını gerçekleştirmek ya da baştan tasarlamak için gerekli yetiye sahip olmak. 2
4) Ses teknolojisi alanında yenilikçi ve güncel teknikler, beceriler, bilgi teknolojileri ve modern araçlarını seçmek, uyarlamak ve kullanmak. 4
5) Deney tasarlamak ve yapmanın yanı sıra gerekli veriyi toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, ve bu bilgiyi tasarımı geliştirmek için kullanmak. 4
6) Bireysel olduğu kadar farklı disiplinlerden oluşan takımlar içinde diğerleriyle işbirliği yaparak çalışabilmek. 3
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini fark etmek ve öğrenmeye devam etmenin yanı sıra teknolojik çevredeki değişimlere uyum sağlayabilmek. 3
8) Profesyonel ve etik sorumlulukların farkında olamaya ek olarak işçilerin sağlığının, çevre ve iş emniyetinin bilincinde olmak. 2
9) Proje, risk, idare gibi iş hayatı uygulamalarının yanı sıra girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir gelişim hakkında bilgi sahibi olmak. 2