COP4314 Grandcarre Organizational Communication and ActivationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4314 Grandcarre Kurumsal İletişim ve Etkinlik Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. BURCU EKER AKGÖZ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. BURCU EKER AKGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi SELCAN YEŞİLYURT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders uygulamaya yönelik operasyon, koordinasyon, yönetim ve özel etkinliklerde tecrübe sağlar. Öğrenciler,dünya çapında bir etkinik planlama ve yürütmede, yönetim becerilerini ve tecrübelerini geliştireceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Öğrenciler etkinlik stratejilerini nasıl formüle edebileceklerini öğrenecekler.
2) Öğrenciler küçük ya da büyük etkinliklerin üstesinden nasıl gelebileceklerini öğrenecekler.
3) Öğrenciler acil durumların nasıl üstesinden gelebileceğini ve çözümlerini öğreneceklerdir.
4) Öğrenciler etkinlik düzenlemede ve fon kaynaklarını nasıl bütçeleyeceklerini öğrenecekler.
5) Öğrenciler üretkenlik için bir ekip çalışmasında nasıl çalışılacağını öğrenecekler. (farklı tip etkinliklerde)
6) Öğrenciler etkinliklerdeki riskleri analiz edebilecekler ve yönetebileceklerdir.

Dersin İçeriği

Sektör örnekleri üzerinden etkinlik hazırlama anlatılarak, her öğrencinin iş dünyasının beklenti ve ihtiyacına yönelik etkinlik hazırlaması sağlanacaktır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Etkinlik yönetimine giriş ve aktivasyon
2) Etkinlik planlama, takım yönetme, takım lideri / Örnekler
3) etkinlik yönetiminde kültürel farkların önemi / Örnekler
4) Etkinlik emniyeti ve güvenliği / Örnekler
5) Stratejik etkinlik yönetimi / Sektör örnekleri
6) Özel etkinlikler, araştırma ve planlama. Tür ve kategorileri (spor, konferans...) /Sektör örnekleri
7) Etkinlik yasaları, lisans, etik boyu, sözleşmeler / Örnekler
8) Etkinlik yönetiminde teknoloji kullanımı / Örnekler
9) Sponsorluk yönetimi ve gelir elde etme/Sektör Örnekleri
10) Etkinlik bütçelemesi /Örnekler
11) Etkinlik yönetiminde başarılı örneklerin sunumu /Sektör Örnekleri
12) Grandcarre İletişim Ajansına gezi
13) Risk yönetimi / Sektör Örnekleri
14) Etkinlik yönetiminde başarılı örneklerin sunumu / Sektör Örnekleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 100
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 69
Proje 1 10
Final 1 4
Toplam İş Yükü 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.