ESE5014 Yanma TeknolojileriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5014 Yanma Teknolojileri Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İREM FIRTINA ERTİŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: An Introduction to Combustion Turns S.R. 2000 McGraw Hill, 2nd edition Combustion Glassman I., Yetter R.A. 2008 Academic Press-Elsevier, 4th edition
Dersin Amacı: Bu derste öğrencilere yanma reaksiyonlarını, hava kirliliği oluşumunu ve temel prensiplerini anlatmak. Yanmanın, alevlenme oluşumu ve kontrolünün fiziği üzerine bilgilendirme yapmak ve yanma reaksiyonu sonucu salınan enerjiden yararlı işi oluşturmak için bu bilgilerin endüstriyel proseslerde uygulanmasını anlatmak. Temel tasarım prensiplerini anlatmak, yanma ekipmanları, ocaklar ve fırınlar üzerinde durulacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Dünyanın ihtiyacı olan yakıt enerjisi ve bununla ilgili çevresel konuları anlatılması
2. Farklı türdeki yakıtların sınıflandırılması
3. Temel yanma reaksiyonlarının hatırlatılması
4. Kapalı sistemler için enerji denkliği problemlerinin çözümü
5. Salınan enerji miktarı ve yanma reaksiyonu sonucu oluşan ürünlerin oluşumunun hesaplanması
6. Yanma reaksiyonlarının çevre üzerine olan ters etkilerinin belirlenmesi
7. Yanma fenomeninin tanımlanması
8. Yanmanın sınıflandırılması
9. Laminer ve Türbülanslı jet alenlenmesinin karşılaştırılması
10. Yanma ve ısı transferi bilgilerinin fırın, tuğla ocak gibi uygulamalara uygulanması
11. Atık ısı geri döüşüm prosesinin analizi

Dersin İçeriği

Yanma mekanizması, reaksiyonları ve uygulamasına giriş. Yanma teknolojisi ve tüm yakıt türlerinin prosesinin analizi. sistemleri ile ilgili temel bilgiler. Yakıtlar ve yanmanın temel evreleri, temel yanma hesapları. Yanma makineleri, endüstriyel prosesler ve ocaklar gibi uygulama alanlarının anlatılması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş; Dünya’nın enerji ve çevre sorunları, Yakıt oluşumu, kaynaklar, yanma kontrolünün önemi, verimlilik
2) Yakıtlar, Tanımı ve sınıflandırılması, yakıtların özellikleri
3) Temel yanma reaksiyonları, stokiometri, yanmanın prensipleri
4) Hava kirliliği oluşumu hesaplamaları, Enerji-Çevre ilişkisi
5) Alevlenme fenomeni, Alevin oluşumu ve sınıflandırılması, TErminoloji
6) Ara Sınav / Laminer Jet Alevlenme
7) Laminer Jet alevlenme
8) Türbülanslı jet alevlenme
9) Tuğla ocakları, fırın ve ocaklar (yakıcılar)
10) Damla buharlaştırma ve yanma, katı parçacık yanması
11) Atık ısı geri dönüşümü
12) Genel tekrar
13) Genel tekrar
14) FİNAL / Problem çözümü

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Combustion Glassman I., Yetter R.A. 2008 Academic Press-Elsevier, 4th edition
Diğer Kaynaklar: Combustion Glassman I., Yetter R.A. 2008 Academic Press-Elsevier, 4th edition

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 2 3 6
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 10 140
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 212

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Enerji ve çevre odaklı mühendislik problemlerini kurgulayabilme, yenilikçi yöntemler uygulayarak çözüm üretme
2) Bilimsel araştırma ve literatür tarama yöntemleri ile gerekli bilgiye ulaşabilme becerisi kazanma
3) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisinin yanısıra değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi kazanma
4) Yenilikçi ve orijinl fikirler, yöntemler, tasarımlar ve çözümler geliştirebilme becerisi kazanma
5) Mühendislik uygulamarında kullanılabilen modern teknikler ve yöntemler ve bunların adaptasyon ve uygulanabilme sınırlarına dair kapsamlı bilgi edinme
6) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8) Mesleki becerilerini, yaptığı çalışmaların sonuç ve uygulamalarını alanında veya alanı dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9) Yaptığı her türlü mesleki çalışma ve uygulamada toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10) Çalışma ve uygulama alanlarında oluşan yenilikler hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11) Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi