KSU5417 Yol Emniyet MühendisliğiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5417 Yol Emniyet Mühendisliği Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN CAMKESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Yol emniyet sorununu tanımlamak;
Kaza istatistiklerinin yorumunu yapabilmeyi öğrenmek;
Kaza kara noktalarını tanımlayabilmek;
Kaza tedbirlerini geliştirebilmek;
Emniyet gelişim programlarını değerlendirmek;

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dünyada her sene 1,2 milyon kişi yol kazalarında hayatını kaybetmektedir ve bu nedenle bu konu bütün dünya ülkelerinde en önemli mühendislik konularından biridir. Bu ders, bu konuda bu konuda bir altyapı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca yol konusunda yoğunlaşacak öğrencilere de çok önemli bir konuda bir seçenek sunmaktadır.

Dersin İçeriği

Dünyada ve ülkemizde yol emniyeti probleminin önemi. Kaza çalışmaları. Yol emniyetinde insan, araç ve yol faktörlerinin rolü. Yol şebekelerinin emniyet açısından işletmesi, kontrolü ve idaresi. Yol emniyeti ile yol tasarım elemanları arasındaki ilişki. Yol emniyeti geliştirme tedbirlerinin değerlendirilmesi. Gelişim programlarının etkinliği ve fayda/maliyet açılarından değerlendirilmesi. Gelecek araştırma ihtiyaçları. Dersin ana hedefi öğrencilere insan ve eşyanın emniyetli ve etkin bir şekilde taşınmasını sağlamak için gerekli bilimsel alt yapıyı vermek ve ders süresince verilen proje, ödev ve uygulamalarla öğrencilerin bu konudaki pratiğini geliştirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yol emniyet probleminin özellikleri ve önemi: Global ve ülkesel açılardan değerlendirme
2) Emniyet idare sistemleri
3) Yol emniyetinde insan faktörü
4) Tehlikeli yol durumları
5) Yol kaza istatistiklerinin analizi ve problemlerinin teşhisi
6) Emniyet tedbirlerinin geliştirilmesi
7) Yol tasarımı ve emniyet
8) Hemzemin ve köprülü kavşakların emniyeti
9) Yol işaretlemesi, çizgileri ve aydınlatma
10) Yol yapım ve bakımında emniyet uygulamaları
11) Trafik idaresi
12) Yol kenarı tasarımı, Yol kenarı bariyerleri ve çarpışma yastıkları
13) Yol emniyet tedbirlerinin değerlendirmesi
14) Gelecek araştırma gereksinimleri ve genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste verilen notlar / lecture notes
Diğer Kaynaklar: Safer Roads: A Guide to Road Safety Engineering. Aldershot, Hants, England; Brookfield, Vt.: Ashgate Publishing,

The Handbook of Road Safety Measures,

Roadside Design Guide,

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 20 100
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. 5
2) Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. 4
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. 4
4) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5) Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7) Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8) Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9) Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10) Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11) Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12) Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.