SEN5315 Hizmet Odaklı MimarilerBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN5315 Hizmet Odaklı Mimariler Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ADEM KARAHOCA
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. BİLGİN EŞME
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Servis odaklı mimariler (SOA), bilgisayarda sistemlerin işlevselliklerini iş süreçleri etrafında gruplaştırarak sistem geliştirmesi ve bütünleştirilmesinde yol gösteren bir yazılım tasarımı felsefesidir. Bu dersin amacı bu felsefeyi öğrencilere kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. SOAP kavramını tanımlar
2. Kuracağı bir bilgisayar sisteminde gerektiğinde SOAP mimarisinin kurulumuna katkı sağlar
3. SOAP gibi yeni teknolojileri daima takip eder
4. SOAP sayesinde uzak kavramının artık olmadığını farkederek varolan sistemlerin daha aktif olabilmesini sağlar
5. SOAP mantığına göre ortak çalışmayan hiç bir sistem yoktur. Bu fikri bilir ve oluşan problemlerin gerçek nedenlerini ortaya çıkartır
6. Problemlere gerçek çözümler üretir
7. Yeni teknolojiyi kendi kurduğu sisteme adapte eder

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde giriş ve takip edilecek örnek kuruluş hakkında bilgi verilmesi, kullanılacak olan bilgi teknolojileri hakkında bilgi verilmesi, kullanılacak web teknolojileri ve Hizmet Odaklı Mimarilerle ilgisi hakkında bilgi verilmesi, oluşturulacak senaryo üzerinde serbest tartışma, proje verilmesi ve projenin açıklaması, takip edilecek sistemin adım adım incelenmesi, takip edilecek sistemin adım adım incelenmesi, takip edilecek sistemin adım adım incelenmesi, takip edilecek sistemin adım adım incelenmesi, takip edilecek sistemin adım adım incelenmesi, projelerin takdim edilmeleri ve değerlendirme, projelerin takdim edilmeleri ve değerlendirme, projelerin takdim edilmeleri ve değerlendirme, projelerin takdim edilmeleri ve değerlendirme gibi başlıklar bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve takip edilecek örnek kuruluş hakkında bilgi verilmesi
2) Kullanılacak olan bilgi teknolojileri hakkında bilgi verilmesi
3) Kullanılacak web teknolojileri ve Hizmet Odaklı Mimarilerle ilgisi hakkında bilgi verilmesi
4) Oluşturulacak senaryo üzerinde serbest tartışma
5) Proje verilmesi ve projenin açıklaması
6) Takip edilecek sistemin adım adım incelenmesi
7) Takip edilecek sistemin adım adım incelenmesi
8) Takip edilecek sistemin adım adım incelenmesi
9) Takip edilecek sistemin adım adım incelenmesi
10) Takip edilecek sistemin adım adım incelenmesi
11) Projelerin takdim edilmeleri ve değerlendirme
12) Projelerin takdim edilmeleri ve değerlendirme
13) Projelerin takdim edilmeleri ve değerlendirme
14) Projelerin takdim edilmeleri ve değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Understanding IBM SOA Foundation Suite: Learning Visually with Examples
By Tinny Ng, Jane Fung, Laura Chan, Vivian Mak
Diğer Kaynaklar: Dynamic SOA and BPM: Best Practices for Business Process Management and SOA Agility
By Marc Fiammante

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 22 22
Final 1 41 41
Toplam İş Yükü 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular.
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular.
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir.
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar.
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur.
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular.
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir.
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir.
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir.
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer.
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır.