KSU5311 Atık YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5311 Atık Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN CAMKESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, entegre bir mantıkla katı atık yönetiminin öğretilmesidir. Katı atık tanımı, kaynaklar, geridönüşüm, yeniden kullanım, atık azaltımı, toplama, birikme ve prosesin sorgulanması dersin hedefidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi alan öğrenci aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaktır:

I. Atık tanımı
II. Katı atığın tanımlanması ve özellikleri
III. Evsel katı atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
IV. Katı atıkların içerisinde bulunan tehlikeli atıkların kaynakları, tipleri ve kompozisyonlarının ilişkilendirilmesi
V. Katı Atık Yönetimi kavramının tanımlanması
VI. Atık prosesi, dağılımı ve kaynak prosesinin açıklanması
VII. Atık transferi ve taşınmasının sınıflandırılması
VIII. Atık imha stratejilerinin değerlendirilmesi, yasalar dahilinde uygun toplama ve imha sistemlerinin değerlendirilmesi
IX. Katı atıktan enerji ediniminin araştırılması
X. Katı Atık Yönetimi düzenlemelerinin amaç ve hedeflerinin araştırılması

Dersin İçeriği

Katı atık kaynakları ve içerikleri, geri dönüşüm, tekrar kullanım, atıkların azaltılması. Entegre atıkı yönetimi, Atıkların toplanması, biriktirilmesi ve işlenmesi. Tıbbi atıkların yönetimi, tehlikeli atık yönetimi, arıtma ve uzaklaştırma yöntemleri. Atık suların geri kazanılması, yeniden kullanımı, kentsel, sanayi ve tarımsal yeniden kullanım, tekrar kullanım sistemlerinin finansmanı.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Katı atık tanımı
2) Katı atıkların sınıflandırılması
3) Kentsel katı atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
4) Katı atıklarda bulunan tehlikeli atıkların kaynakları, tipleri ve kompozisyonu
5) Atık Yönetimine Giriş
6) Atık Üretiminin Minimizasyonu
7) Proses, tasnif, depolama ve kaynaklarda proses
8) Arasınav
9) Katı atıkların toplanması
10) Atık transferi ve taşıma türleri
11) Transfer istasyonları
12) Katı atıkların imhası
13) Fiziksel, kimyasal, biyolojik yöntemlerle, katı atıklardan enerji üretimi
14) Atık yönetimi mevzuatı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste Verilen Notlar / Lecture Notes
Diğer Kaynaklar: Course Notes, Prof. Dr. Mehmet Borat

Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues. Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S.A. McGraw-Hill International Editions. ISBN: 0-07-063237-5

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 20 100
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Enerji ve çevre odaklı mühendislik problemlerini kurgulayabilme, yenilikçi yöntemler uygulayarak çözüm üretme
2) Bilimsel araştırma ve literatür tarama yöntemleri ile gerekli bilgiye ulaşabilme becerisi kazanma
3) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisinin yanısıra değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi kazanma
4) Yenilikçi ve orijinl fikirler, yöntemler, tasarımlar ve çözümler geliştirebilme becerisi kazanma
5) Mühendislik uygulamarında kullanılabilen modern teknikler ve yöntemler ve bunların adaptasyon ve uygulanabilme sınırlarına dair kapsamlı bilgi edinme
6) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8) Mesleki becerilerini, yaptığı çalışmaların sonuç ve uygulamalarını alanında veya alanı dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9) Yaptığı her türlü mesleki çalışma ve uygulamada toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10) Çalışma ve uygulama alanlarında oluşan yenilikler hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11) Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi