INE6150 Deney TasarımıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
INE6150 Deney Tasarımı Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Mühendislik çalışmalarında en çok kullanılan deneyleri tanıtmak; bunların oluşturulması, uygulanması ve geçerliliği için gereken fikir, prensip ve varsayımları tartışmak ve çıkan sonuçları analiz etmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Sabit ve rassal faktörler arasındaki farkı tanımlar.
II. Tam rassal tasarım ve rassal bloklar arasındaki farkı tanır.
III. Faktöriyel tasarım yöntemini kullanarak bir çok faktör içeren deneyleri tasarlar ve yürütür.
IV. Deneylerden çıkan veriyi analiz etmek için ANOVA'yı kullanır.
V. Ana etki ve ortak etkileşimleri analiz eder ve yorumlar.
VI. Rassal bütün blok tasarımı içeren deneyleri tasarlar ve yürütür.
VII. Kesirli faktöriyel tasarımları içeren deneyler tasarlar ve yürütür.
VIII. Artık analizi ile modelin uygunlğunu değerlendirir.
IX. Güç analizi uygular ve bir tasarım için gereken örneklem büyüklüğünü hesaplar.

Dersin İçeriği

Randomizasyon, replikasyon, bloklama, transformasyon, sabit ve rastgele etkili modeller, tek faktor deneyleri (analysis of variance), Latin squares, faktöriyel tasarım, kısmi faktöriyel tasarım.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Deney tasarımına giriş
2) Temel istatistiksel yöntemler
3) Temel istatistiksel yöntemler
4) Varyans analizi
6) Varyans analizi
7) Rassal blok tasarımı
8) Rassal blok tasarımı
9) Ara sınav
10) Faktöriyel deneyler
11) Faktöriyel deneyler
12) İki-seviyeli kesirli faktöriyel tasarım
13) İki-seviyeli kesirli faktöriyel tasarım
14) Proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Douglas C. Montgomery, 2012. Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons, 8th Edition
Diğer Kaynaklar: N.A.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 4 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Sunum / Seminer 1 10
Proje 4 40
Ödevler 4 40
Ara Sınavlar 1 15
Final 1 20
Toplam İş Yükü 195

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular.
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular.
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir.
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar.
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur.
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular.
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir.
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir.
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir.
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer.
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır.