ESE5007 Nükleer EnerjiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5007 Nükleer Enerji Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi FEHMİ GÖRKEM ÜÇTUĞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere nükleer reaksiyonların fiziksel ilkelerini, reaktör tasarımı hakkındaki temel kavramları ve de bir nükleer santralin işleyişi hakkındaki temel bilgileri öğretmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Nükleer reaksiyonların ve radyasyon kavramının hatırlatılması
2) Reaktör fiziği temellerinin anlatılması
3) Nükleer reaktörlerin kontrolü ile ilgili prensiplerin tartışılması
4) Nükleer yakıt döngüsü ve atık yönetimi kavramlarının anlatılması
5) Farklı nükleer reaktör tiplerinin tartışılması
6) Nötron fiziği temellerinin anlatılması
7) Kritiksellik kavramının, nükleer reaktörler açısından öneminin kavranması

Dersin İçeriği

Radyasyon fiziği ve teknoloji. Nükleer reaktör sistemleri ve tipleri; temel reaktör fiziği; kritiklik hesapları; yakıt çevrimleri; reaktivite değişimleri; reaktör kinitiği. Enstrumentasyon ve kontrol, radyasyondan korunma. Reaktör malzemeleri, zırhlamai enerji çekilmesi. Reaktör güvenliği ve ekonomisi. Atık yönetimi. Reaktör tasarımı.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Atom ve çekirdek yapısı, parçacıklar arası etkileşim ve bağlar
2) Nükleer reaksiyonlar, nötron göçü
3) Fizyon ve füzyon
4) Zincirleme nötron reaksiyonu, kritiksellik
5) Nükleer reaktörlerin kararlı durumda çalışma prensipleri
6) Nükleer reaktörlerin kararsız (değişken) durumda çalışma prensipleri
7) Reaktör kontrolü, kontrol çubukları
8) Reaktör kontrolü, kontrol çubukları
9) Fizyon ürünlerinin reactor kontroluna etkisi
10) Nükleer reaktör tipleri ve özellikleri
11) Nükleer reaktör tipleri ve özellikleri
12) Nükleer yakıt döngüsü
13) Yakıt bitimi, dönüşüm oranı, breeder reaktörler, yarı ömür zamanı
14) Nükleer atık yönetimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları, dersi veren öğretim elemanı tarafından sağlanacaktır.

Lecture notes to be provided by the lecturer.
Diğer Kaynaklar: S. İskender, “Türkiye ve Dünyada Enerji ve Nükleer Enerji Gerçeği”, Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı Yayınları, 2005.
ISBN: 975-00524-0-4

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 9 126
Ödevler 1 3 3
Ara Sınavlar 2 6 12
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü 195

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Enerji ve çevre odaklı mühendislik problemlerini kurgulayabilme, yenilikçi yöntemler uygulayarak çözüm üretme
2) Bilimsel araştırma ve literatür tarama yöntemleri ile gerekli bilgiye ulaşabilme becerisi kazanma
3) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisinin yanısıra değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi kazanma
4) Yenilikçi ve orijinl fikirler, yöntemler, tasarımlar ve çözümler geliştirebilme becerisi kazanma
5) Mühendislik uygulamarında kullanılabilen modern teknikler ve yöntemler ve bunların adaptasyon ve uygulanabilme sınırlarına dair kapsamlı bilgi edinme
6) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8) Mesleki becerilerini, yaptığı çalışmaların sonuç ve uygulamalarını alanında veya alanı dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9) Yaptığı her türlü mesleki çalışma ve uygulamada toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10) Çalışma ve uygulama alanlarında oluşan yenilikler hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11) Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi