ENV5004 Atık Geri Dönüşüm TeknolojileriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENV5004 Atık Geri Dönüşüm Teknolojileri Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN ÖZDEMİR
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders atık yönetiminin ekonomik buyotları üzerinde yoğunlaşacaktır. Ders kapsamında atık yönetimine dair teorik bilginin yanısıra konu ile ilgili modern yaklaşımlar, bilimsel veriler ve pratik çevre politikaları üzerine de çalışmalar yapılacaktır.

Bu dersi tamamlayan öğrenci

-atık tiplerinin tanımlanması
-atık geri kazanımın temelleri
-atık yönetimi ve arıtımının teorik boyutları
-atık geri kazanımı ve yönetiminde entegre politika ve planlamalar –atık geri kazanımının ekonomik boyutları

konularında bilgi sahibi olacaktır

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Atık yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak
2. Atık yönetiminin ekonomik boyutlarının değerlendirilmesi
3. Hukuki ve ekonomik araçlar arasındaki bağlantının değerlendirilmesi
4. Atık üretimi-atık arıtımı-teknoloji üretimi şeklindeki atık marketi üçgeninin anlaşılması ve değerlendirilmesi
5. Atık akışı ve yönetmeliksel minimum kavramlarının anlaşılması
6. Türkiye ve dünyada atık yönetimi ile ilgili temel problemlerin değerlendirilmesi
7. identify basic problems and trends in waste management in Turkey and in the world
8. Atık yönetim politikaları üzerine tecrübe kazanılması

Dersin İçeriği

Atıkların toplanması ve ayrıştırılması. Atıkların azaltılması, geri dönüşümü ve yeniden kullanımı. Atıklardan enerji ve malzeme geri kazanımı. Farklı geri dönüşüm yollarının karşılaştırılmalı değerlendirilmesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Atık kavramına giriş, atık yönetimin tarihçesi
2) Temel kavramlar, yönetmeliksel minimum, Türkiye’de ve dünyada atık yönetimindeki temel problemler
3) Ekonomi ve atıklar: bağlatılar ve ayrılıklar
4) Atık oluşumu, atık marketi, satın alma ve arıtma (atık akışı)
5) Avrupa atık toplama ve transferinde meydana gelen köklü değişimler, geri kazanım , geri kullanım ve bertarafında uygulanacak en iyi yöntemler, atık geri kazanımında modern uygulamalar, madde geridönüşümü-enerji kazanımı ikilemi, mümkün olabilecek uygulamaların sınırları
6) Geri kazanımın ekonomik ve sosyal katkıları ile yasal düzenlemeler
7) ara sınav / Atık yönetim politikası: Yasal araçlar ve etkinlikleri, atık yönetim servislerinin özelleştirilmesi bu haftaya dek öğrenilen tüm konular
8) Atık yönetim politikası: Yasal araçlar ve etkinlikleri, atık yönetim servislerinin özelleştirilmesi
9) Katı atıkların geri kazanım ve geri dönüşüm teknolojileri
10) Atık suların geri kazanım ve kullanımı
11) Atık geri kazanım ve dönüşümünde biyolojik yöntemler
12) Atık gazlardan ve sıvılardan enerji kazanımı
13) Evsel organic atıkların geri kazanımı ve döünüşümü
14) Sunumlar ve değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: dersi veren öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır

will be provided by the lecturer
Diğer Kaynaklar: Hansen J A (1996). Management of urban biodegradable wastes. Pub James & James (Science Publishers), Ltd, London. ISBN 1-873936 58 8 (SAC Craibstone Library).
Manser A G R, Keeling A A (1996). Practical handbook of processing and recycling on municipal waste. Pub CRC Lewis London, ISBN 1-56670-164.3 £61.00 (SAC Craibstone Library).
O'Riordan, T, (2000) Environmental Science for Environmental Management. Prentice Hall. ISBN 0582 356334. Chapter 18. (Restricted to library)
Middleton, N, 2003. The Global Casino: An introduction to environmental issues. Arnold. ISBN 0340 809493 (Restricted to library)
SEPA (1999). National Waste Strategy for Scotland. December 1999. (Free) (Restricted to library)
SEPA (2003). National waste plan
Williams, P T, (1998). Waste Treatment and Disposal. John Wiley & Sons. Chichester. ISBN. 0-471-98166-4 (Restricted to library). SAC Edinburgh Library
Williams, P T, (2005). Waste Treatment and Disposal. Second Edition. John Wiley & Sons. Chichester.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 4 % 15
Sunum 1 % 15
Projeler 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Sunum / Seminer 1 8 8
Proje 1 20 20
Ödevler 4 2 8
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 16 16
Toplam İş Yükü 208

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Enerji ve çevre odaklı mühendislik problemlerini kurgulayabilme, yenilikçi yöntemler uygulayarak çözüm üretme
2) Bilimsel araştırma ve literatür tarama yöntemleri ile gerekli bilgiye ulaşabilme becerisi kazanma
3) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisinin yanısıra değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi kazanma
4) Yenilikçi ve orijinl fikirler, yöntemler, tasarımlar ve çözümler geliştirebilme becerisi kazanma
5) Mühendislik uygulamarında kullanılabilen modern teknikler ve yöntemler ve bunların adaptasyon ve uygulanabilme sınırlarına dair kapsamlı bilgi edinme
6) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8) Mesleki becerilerini, yaptığı çalışmaların sonuç ve uygulamalarını alanında veya alanı dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9) Yaptığı her türlü mesleki çalışma ve uygulamada toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10) Çalışma ve uygulama alanlarında oluşan yenilikler hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11) Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi