CMP6138 Algoritma AnaliziBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
SİBER GÜVENLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP6138 Algoritma Analizi Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TEVFİK AYTEKİN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. NAFİZ ARICA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Önemli algoritmaların zaman ve hafıza gereksinimlerinin, en kötü, ortalama ve amortize edilmiş durumlar için detaylı analizi öğretilecektir. İlgili büyüklük gösterimleri, özyinelemeli ilişkiler gibi gösterimler sunulacaktır. Ağaçlar, hash tabloları, dengeli ağaç şemaları, öncelik kuyrukları, Fibonacci ve binom yığınları gösterilecektir.
Böl ve yönet, dinamik programlama gibi paradigmalar tanıtılacaktır. Seçilen bazı gelişmiş algoritmalar incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Temel algoritma analiz tekniklerini uygulama
II. Sıralama algoritmalarını uygulama ve analiz etme

III. Özyinelemeli uygulamaları ve ağaç yapılarını uygulama ve analiz etme.
IV. Problemleri yığın ve kuyruk yapıları ile modelleme ve analiz etme
V. Çizgelerle problem çözebilme
VI. Dinamik programlama yöntemlerini uygulayabilme
VII. Gerektiğinde yeni algoritmalar tasarlama ve uygulama

Dersin İçeriği

Fonksiyonların karmaşıklığı, sıralama algoritmaları, özyineleme, ağaçlar, yığınlar ve öncelikli kuyruklar, çizge algoritmaları, dinamik programlama, seçilmiş teknikler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Fonksiyonların büyümesi
3) Temel sıralama algoritmaları
4) Gelişmiş sıralama algoritmaları
5) Özyineleme
6) Ağaçlar 1
7) Ağaçlar 2
8) Arasınav
9) Yığınlar ve öncelikli kuyruklar
10) Çizge algoritmaları 1
11) Çizge algoritmaları 2
12) Dinamik Programlama
13) Seçilmiş teknikler
14) Proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: "Introduction to Algorithms" Thomas H. Cormen, The MIT Press
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 35
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 25
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 75
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 72 72
Ara Sınavlar 1 40 40
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 194

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) İleri düzey Siber Güvenlik kavramlarını anlamak ve uygulamak
2) İleri düzey matematik, fen ve mühendislik bilgisini siber güvenlik problemlerinin çözümünde uygulamak.
3) Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
4) Mühendislik alanındaki bilimsel araştırmaları yorumlayıp analiz etmek ve çalışma alanındaki bilgileri kullanmak
5) Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
6) Bilimsel bilgiye ulaşmak
7) Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
8) Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
9) Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
10) İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
11) Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek