CMP5123 Bilgisayar Ağları ve Mobil İletişimBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP5123 Bilgisayar Ağları ve Mobil İletişim Güz
Bahar
3 0 3 9
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ECE GELAL SOYAK
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi PINAR BÖLÜK
Dr. Öğr. Üyesi ECE GELAL SOYAK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı kablosuz iletişim ve mobil ağlarda kullanılan teknolojileri anlatmak, ve bu teknolojilerle ilgili problemleri matematik/mühendislik ilkelerini kullanarak çözme becerisini öğrencilere kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Bilgisayar ağlarını analiz etmede kullanılan ağ katman yapısını, ve her katmandaki fonksiyonları bilirler.
II. Kablosuz ağların performansını analiz edebilir ve yorumlayabilirler.
III. Mevcut ve gelecek ağ teknolojilerinin sağladığı katkıları ve bu teknolojileri gerçeklemedeki zorlukları analiz edebilirler.
VI. Yeni ağ mimarileri ve teknolojileri konusunda bilgi sahibi olurlar.
V. Literatürdeki ağlarla ilgili makaleleri anlayıp değerlenebilir, bulgularını raporlayıp sunabilirler.

Dersin İçeriği

Bu ders bilgisayar ağları ve mobil iletişim teknolojileri kapsamlı bir bakış sağlar. Ders konuları bilgisayar ağları, internet, TCP / IP, taşıma katmanı protokolleri, yönlendirme katmanı protokolleri, ortam erişim kontrol protokolleri, kablosuz kanal modelleri, paket zamanlama, multimedya ağları, hücresel ağlar (GSM, GPRS, CDMA, 3G, 4G, vb.) ve kablosuz yerel alan ağları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilgisayar ağlarına genel bakış, OSI katman modeline giriş
2) Kablosuz iletişimin temelleri (analog ve dijital veri iletimi, sinyal sönümlenmesi, Çoklu Giriş Çoklu Çıkış - MIMO - sistemleri)
3) Fiziksel katman (modülasyon ve kodlama teknikleri, kanal kapasitesi); proje tanıtımı
4) Ortam erişim katmanı (sabit ve rasgele erişim, TDMA, FDMA, CDMA)
5) Kablosuz Yerel Alan Ağları (WLAN), IEEE 802.11 Wi-Fi standartı
6) Mobil kablosuz ad hoc ağlar (MANET)
7) Ara sınav
8) IP adresleme, İnternet, IPv6
9) Taşıma katmanı servisleri (TCP, UDP, tıkanıklık kontrolü)
10) Hücresel Ağlar (2G, 3G, 4G, vb)
11) Uygulama katmanı protokolleri, servis kalitesi (QoS)
12) Ağ yönetimi, bilgisayar ağlarında güvenlik
13) Yeni ağ teknolojileri: sensör, bilişsel, yazılım tanımlı ağlar (SDN), nesnelerin interneti (IoT)
14) Makale sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. W. Stallings, “Data and Computer Communications,” Prentice Hall, 8th edition, 2007
2. C. Beard and W. Stallings, “Wireless Communication Networks and Systems”, Pearson, Global edition, 2016
3. T. S. Rappaport, “Wireless Communications: Principles and Practice”, Prentice Hall, 2nd edition, 2002
4. A. L. Garcia, I. Widjaja, “Communication Networks”, Mc Graw Hill, 2nd edition, 2004
5. A. S. Tanenbaum, “Computer Networks”, Prentice Hall, 4th edition, 2002
Diğer Kaynaklar: Recent technical papers related to Wireless Networks

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 5 % 15
Projeler 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 80
Proje 12 36
Ödevler 1 3
Küçük Sınavlar 1 1
Ara Sınavlar 2 11
Rapor Teslimi 1 10
Final 1 10
Toplam İş Yükü 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Temel Yazılım Mühendisliği bilgi ve yetkinliklerini kullanır.
2) Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan program geliştirme becerisini uygular.
3) Veri yapılarını kullanır ve algoritma geliştirme bilgilerini uygular.
4) İşletim sistemleri üzerinde sistem programları geliştirir.
5) Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarilerini tanımlar.
6) Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği yapılarını oluşturur.
7) İş zekası, veri madenciliği ve veri analizi araçlarını kullanır, tekniklerini uygular.
8) Veritabanı uygulamaları ve WEB tabanlı programlar geliştirir.
9) Bilgi teknolojileri projelerini tanımlar, analiz eder, tasarlar ve yönetir.
10) Eğitimde teknoloji tabanlı ortamları ve araçları kullanır ve geliştirir.
11) İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptar, tanımlar ve çözer.
12) Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanır.