BME3980 IT in MedicineBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME3980 Tıpta Enformasyon Teknolojileri Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. GÖKMEN ALTAY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders bilgi teknolojisinin tıbbi uygulamalarının temel yönlerini tanıtır.Dersin ana başlıklardan bazıları tıp bilişimi, elektronik sağlık kayıtları, hasta bilişim ve ağ hizmetleri, çevrimiçi tıbbi kaynaklar, arama motorları, mobil teknoloji, kanıta dayalı tıp, klinik uygulama kılavuzlarına örnekleri, hasta güvenliği ve teknoloji, elektronik reçete içerir teletıp, biyoinformatik programları, kamu arşivleme, elektronik formlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. kullanılabilir BT ilaç uygulamaları ve sağlık hizmeti sunum rolleri belirleyin.
II. Tıpta BT çalışma ilkelerini tanımlar.
III.Iş, klinik ve tıpta BT eğitim yönlerini belirlemek.
IV. Çeşitli teknikler ve tıp alanında değerlendirme için kullanılan teknoloji açıklayın.

Dersin İçeriği

Tıp Bilişimi Genel Bakış,Elektronik Sağlık Kayıtları
Hasta Bilişim
Çevrimiçi Tıbbi Kaynakları
Arama Motorları Kullanımı
Mobil teknoloji tanımlar
Bu ders Klinik Uygulamaları Kılavuzu için gerekli adımlar boyunca katılımcılar alır.
Hasta İzleme sistemi
İnceleme ve Sınav
Bu ders Hastalık Kayıtları örnekler sağlar
Hasta Güvenliği ve Teknoloji temellerini sağlar.
Elektronik reçeteleme çalışma ilkeleri.
Teletıp hizmetleri ve güncel uygulamaları tanımlar.
Popüler biyoinformatik programları anlatıyor

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tıp Bilişimine Genel Bakış
2) Elektronik Sağlık Kayıtları
3) Hasta Bilişimi
4) Çevrimiçi Tıbbi Kaynaklar
5) Arama Motorları Kullanımı
6) Mobil teknoloji tanımları
7) Bu ders Klinik Uygulamaları Kılavuzu için gerekli adımlar boyunca katılımcılar alır.
8) Hasta İzleme sistemi
9) İnceleme ve Sınav
10) Bu ders Hastalık Kayıtları örnekler sağlar
11) Hasta Güvenliği ve Teknoloji temellerini sağlar.
12) Elektronik reçeteleme çalışma ilkeleri.
13) Teletıp hizmetleri ve güncel uygulamaları tanımlar.
14) Popüler biyoinformatik programları anlatıyor

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Wootton, R., Craig, J, Patterson, V, Introduction to Telemedicine (2nd ed.), 2006
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 42
Ara Sınavlar 1 15
Final 1 25
Toplam İş Yükü 124

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.