BME2063 BiomaterialsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME2063 Biyomalzeme Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İREM DEMİRKAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi BURCU TUNÇ ÇAMLIBEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı,
- Biyomalzemeler alanının neleri kapsadığını öğretmek,
- Genel kimyadaki prensipleri gözden geçirmek,
- Biyomalzemeler ve doku mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri çözmek için gereken kimya ve mühendislik becerilerini öğretmek
- Biyomalzemelerin çeşitlerini, vücut dokuları ve biyouyumlu malzemeler arasındaki etkileşimleri, üretim tekniklerini ve gelecekteki eğilimleri öğretmektir

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1) Biyomalzemelerin temel özelliklerini ve biyouyumluluk kavramlarını,
2) Farklı tür kimyasal bağları ve bunların metal, seramik ve polimerler için malzeme alt ünitelerine nasıl etki ettiğini,
3) Her bir malzeme sınıfı için mekanik özelliklerin arkasındaki moleküler mekanizmaları ve biyomalzemeleri güçlendiren ve zayıflatan olayların arkasındaki prensipleri,
4) Malzemelerin yüzey özelliklerini, toksisitesini ve malzeme karakterizasyon tekniklerini,
5) İnsan vücudundaki metallerin, seramiklerin ve polimerlerin çevresel bozulmasının arkasındaki moleküler mekanizmaları.
6) Biyomalzeme alanının biyomedikal mühendisinin eğitiminde neden önemli bir yönü olduğunu anlayabilir ve biyomalzeme bilimi ile ilgili çalışmalarını sunabilirler.

Dersin İçeriği

Biyomalzeme biliminin temel kavramları, metaller, seramikler, polimerler ve kompozit biyomalzemelerin yapısı, biyouyumluluk, biyomalzemelerin korozyonu ve bozunması, biyomalzemelerin yüzey özelllikleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Biyomalzeme biliminin temel kavramlarına giriş ve tıpta kullanılan malzeme sınıfları yok
2) Atomik yapı ve Atomlararası Bağlar Yok
3) Kristal Katıların Yapısı Yok
4) Katılarda Kusurlar, Difüzyon Yok
5) Metallerin Mekanik Özellikleri Yok
6) Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
7) Kırılma, Faz Diagramları Yok
8) Metal Alaşım Uygulamaları ve İşleme, Metalik İmplant Malzemeleri Yok
9) Seramiklerin Yapısı ve Özellikleri, Seramikler Uygulamaları ve İşleme, Seramik İmplant Malzemeleri Yok
10) Polimer Yapısı, Özellikleri, Uygulamaları ve İşleme, Polimer İmplant Malzemeleri Yok
11) Kompozit Biyomalzemeler Yok
12) Biyomalzemelerin Yüzey Özellikleri ve Malzeme Karakterizasyon Yöntemleri Yok
13) Biyomalzemelerin Korozyonu ve Bozulması, Malzemelerin Elektriksel, Manyetik, Isıl ve Optik Özellikleri Yok
14) Biyouyumluluk ve Biyomalzemelerin Biyouyumluluk Testleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Biomaterials Science: An Introduction to Materials in medicine", Rattner BD, Hoffman AS, Schoen FJ, and Lemons JE, eds., 2nd ed., Elsevier Academic Press, San Diego, CA, 2004.Diğer Kaynaklar: Biomaterials, an Introduction by Park and Lakes, Springer, Third ed., 2007
Biomaterials, The Intersection of Biology and Materials Science by Temenoff and Mikos, Pearson, 2008

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Sunum / Seminer 1 1 1
Proje 1 27 27
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.