BME2063 BiomaterialsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME2063 Biyomalzeme Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İREM DEMİRKAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi BURCU TUNÇ ÇAMLIBEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı,
- Biyomalzemeler alanının neleri kapsadığını öğretmek,
- Genel kimyadaki prensipleri gözden geçirmek,
- Biyomalzemeler ve doku mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri çözmek için gereken kimya ve mühendislik becerilerini öğretmek
- Biyomalzemelerin çeşitlerini, vücut dokuları ve biyouyumlu malzemeler arasındaki etkileşimleri, üretim tekniklerini ve gelecekteki eğilimleri öğretmektir

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1) Biyomalzemelerin temel özelliklerini ve biyouyumluluk kavramlarını,
2) Farklı tür kimyasal bağları ve bunların metal, seramik ve polimerler için malzeme alt ünitelerine nasıl etki ettiğini,
3) Her bir malzeme sınıfı için mekanik özelliklerin arkasındaki moleküler mekanizmaları ve biyomalzemeleri güçlendiren ve zayıflatan olayların arkasındaki prensipleri,
4) Malzemelerin yüzey özelliklerini, toksisitesini ve malzeme karakterizasyon tekniklerini,
5) İnsan vücudundaki metallerin, seramiklerin ve polimerlerin çevresel bozulmasının arkasındaki moleküler mekanizmaları.
6) Biyomalzeme alanının biyomedikal mühendisinin eğitiminde neden önemli bir yönü olduğunu anlayabilir ve biyomalzeme bilimi ile ilgili çalışmalarını sunabilirler.

Dersin İçeriği

Biyomalzeme biliminin temel kavramları, metaller, seramikler, polimerler ve kompozit biyomalzemelerin yapısı, biyouyumluluk, biyomalzemelerin korozyonu ve bozunması, biyomalzemelerin yüzey özelllikleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Biyomalzeme biliminin temel kavramlarına giriş ve tıpta kullanılan malzeme sınıfları yok
2) Atomik yapı ve Atomlararası Bağlar Yok
3) Kristal Katıların Yapısı Yok
4) Katılarda Kusurlar, Difüzyon Yok
5) Metallerin Mekanik Özellikleri Yok
6) Dislokasyonlar ve Güçlendirme Mekanizmaları
7) Kırılma, Faz Diagramları Yok
8) Metal Alaşım Uygulamaları ve İşleme, Metalik İmplant Malzemeleri Yok
9) Seramiklerin Yapısı ve Özellikleri, Seramikler Uygulamaları ve İşleme, Seramik İmplant Malzemeleri Yok
10) Polimer Yapısı, Özellikleri, Uygulamaları ve İşleme, Polimer İmplant Malzemeleri Yok
11) Kompozit Biyomalzemeler Yok
12) Biyomalzemelerin Yüzey Özellikleri ve Malzeme Karakterizasyon Yöntemleri Yok
13) Biyomalzemelerin Korozyonu ve Bozulması, Malzemelerin Elektriksel, Manyetik, Isıl ve Optik Özellikleri Yok
14) Biyouyumluluk ve Biyomalzemelerin Biyouyumluluk Testleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Biomaterials Science: An Introduction to Materials in medicine", Rattner BD, Hoffman AS, Schoen FJ, and Lemons JE, eds., 2nd ed., Elsevier Academic Press, San Diego, CA, 2004.Diğer Kaynaklar: Biomaterials, an Introduction by Park and Lakes, Springer, Third ed., 2007
Biomaterials, The Intersection of Biology and Materials Science by Temenoff and Mikos, Pearson, 2008

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Sunum / Seminer 1 1 1
Proje 1 27 27
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.