ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Tanımı

Program çağdaş yaşamın teknolojik gereksinimlerinin karşılanmasında büyük katkılar sağlayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında gelişmeleri izleyebilen, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynağı sağlamayı, alanında özgün ve ileri düzeyde araştırma yapabilen kişiler yaratmayı, kendisini sürekli geliştirebilen, toplumun sorunlarına çözümler üretebilen, evrensel değerlere duyarlı ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve öncülük özelliklerine sahip mezunlar yetiştirmeyi ve ülkemizde geliştirilmeye çalışılan endüstri-üniversite işbirliğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.