ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

120 AKTS kredisi alarak 7 farklı dersi, seminer dersini, lisansüstü tez araştırması ve lisansüstü tezini başarıyla tamamlayan; 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını elde eden; bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, tez savunma sınavında başarılı olan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği tezli yüksek lisans derecesi verilir.