Bahçeşehir UniversityDegree Programs ENERGY SYSTEMS OPERATION AND TECHNOLOGY (ENGLISH, NON-THESIS)General Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
ENERGY SYSTEMS OPERATION AND TECHNOLOGY (ENGLISH, NON-THESIS)
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Graduation Requirements

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin Genel Not Ortalamaları'nın 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve programdaki bütün dersleri en az C veya S harf notuyla geçmiş olmaları ve 240 AKTS'lik ders yükünü tamamlamış olmaları gerekmektedir.