ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

90 AKTS kredisi alarak 10 farklı dersi ve lisansüstü projesini başarıyla tamamlayan; 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını elde eden öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği tezsiz yüksek lisans derecesi verilir.