ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Bir Üst Dereceye Geçiş

lektronik Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programlarına başvuramazlar.