BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Master derecesi alabilmek için öğrencilerin; - 30 kredilik 10 farklı yüksek lisans dersini tamamlaması - 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olması tüm derslerden geçmiş olması - Proje deresini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.